Làm việc với Đoàn, Thủ tướng nói cần ‘hỏi xoáy’

13/04/2018
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành cả buổi sáng 13-4 để làm việc với Trung ương Đoàn về những vấn đề quan trọng của công tác Đoàn, công tác thanh niên.

Mở đầu buổi làm việc, Thủ tướng định hướng các đại biểu của Trung ương Đoàn cần "hỏi xoáy, đáp xoay, nói vấn đề mà người ta cần quan tâm".
Thủ tướng nêu cần bật được các vấn đề đề khởi nghiệp, câu chuyện công dân toàn cầu, hay vấn đề nóng như nhiều địa phương đưa nhà thiếu nhi sang nhà văn hóa thể thao, hay năm sáng tạo của thanh niên.
Trước đó, tại phiên bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc ngày 13-12-2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ niềm tin "có nhiều thanh niên là chiến binh khởi nghiệp, chiến binh giữ gìn bờ cõi quốc gia".

Tinh thần cán bộ Đoàn đi cơ sở 2 tháng/năm

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn báo cáo Thủ tướng kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 với chủ đề "Năm tuổi trẻ sáng tạo" với các nhiệm vụ trọng tâm; Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Trung ương Đoàn từ sau ĐH Đoàn toàn quốc đến nay và tiếp tục triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.
Theo đó, ngay sau khi chọn chủ đề năm 2018, Đoàn thành lập ngay 11 đoàn công tác, làm việc với tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc; đoàn viên; học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội Đoàn trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; hỗ trợ khởi nghiệp và ưu tiên khởi nghiệp sáng tạo; ban hành hướng dẫn cơ sở với tinh thần một năm cán bộ Đoàn đi cơ sở 2 tháng.

Đề xuất không sáp nhập cung, nhà thiếu nhi
Một trong những đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đoàn trình Chính phủ xem xét là chỉ đạo chính quyền địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa cho thanh thiếu nhi, xem cung, nhà thiếu nhi là thiết chế văn hóa có nhiệm vụ đặc biệt, không thực hiện việc sáp nhập các cung, nhà thiếu nhi với các đơn vị sự nghiệp có chức năng không tương đồng.
"Hiện nay cả nước có 38 nhà thiếu nhi cấp tỉnh. Nhiều địa phương có mong muốn sát nhập với nhà thanh niên. Nhưng đối tượng thiếu nhi là đặc thù, cần có cơ chế quan tâm riêng đến đối tượng này. Đây là thiết chế đặc biệt, Đoàn đề xuất không sáp nhập", anh Phong nói.
Một số đề xuất khác với chính phủ gồm: Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố đẩy mạnh triển khai thực hiện đề "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020", xem xét và cho phép Giải thưởng Sao Vàng đất Việt được tổ chức định kỳ 1 năm 1 lần hoặc 2 năm 1 lần.
Trong công tác quản lý báo chí, đề xuất Thủ tướng quan tâm chỉ đạo sớm ban hành Nghị định và các Thông tư liên quan hướng dẫn thi hành Luật Báo chí mới đã có hiệu lực từ 1-1-2017; thực hiện việc áp dụng mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp 10% đối với tất cả các hạng mục kinh doanh của cơ quan báo chí.
Đề xuất bố trí nguồn vốn để khởi công thực hiện 17 dự án đã được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.
Xem xét, trình bổ sung nguồn vốn vay Quỹ quốc gia về việc làm cho Đoàn tăng thêm 90 tỉ đồng cho giai đoạn 2018 - 2022. Cụ thể, mỗi năm tăng khoảng 10 - 15 tỉ đồng, dự kiến giải quyết việc làm cho 5.000 lao động.

Công dân toàn cầu, tiếp cận khoa học công nghệ
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ, Thủ tướng đặt ra vấn đề quan trọng về sáng tạo, lý tưởng cách mạng, công dân toàn cầu…, là chủ đề nên bàn sâu.
"Hệ tri thức Việt số hóa được xây dựng sau nhiều năm chuẩn bị, huy động cộng đồng doanh nghiệp, lớp trẻ, nhất là thanh niên. Đây là chương trình lớn, không chỉ giúp thanh niên VN tiếp cận tri thức toàn cầu, mà đầu tiên giúp cho nước mình khỏi lạc hậu về khoa học", Phó thủ tướng nói.
Khi phần nhiều lớp trẻ thờ ơ, làm thế nào để khơi dậy lớp trẻ sánh cùng năm châu bè bạn để thoát nghèo. Phó thủ tướng nhấn mạnh, toàn cầu không phải để đứng đầu mà sánh cùng. Theo phó thủ tướng, Đoàn cần đổi mới phương thức tập hợp thanh niên, đẩy mạnh hoạt động của trung tâm đào tạo, giới thiệu việc làm cho thanh niên.

Hoài bão, sáng tạo tìm thấy ở lớp trẻ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao báo cáo của Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và ý kiến phát biểu tâm huyết, cụ thể của cơ sở, của các ban, bộ, ngành.
Thủ tướng nhìn nhận năm 2017 đất nước gặp nhiều thiên tai với 16 cơn bão thiệt hại rất lớn, tình hình thế giới phức tạp nhưng chúng ta vượt qua thách thức, đạt kế quả toàn diện với nhiều con số kỷ lục.
"Quý I, chúng ta phấn đấu quyết liệt, chủ động, tăng trưởng 7,38%, người dân ai cũng ý thức. Trong thành quả chung đó, chúng ta không chủ quan, nhìn đến tương lai. Sự phát triển đó có sự đóng góp to lớn của lớp trẻ, có sự hoạt động phong phú, sôi nổi của Đoàn ở các địa phương", Thủ tướng đánh giá.
Về công tác phối hợp giữa Chính phủ và Trung ương Đoàn, Chính phủ vui mừng về kết quả ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI tốt về nội dung, cách làm, bầu ra BCH mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của Đoàn. Ngay sau ĐH, hoạt động hết sức "đều tay, đi ngay vào việc".
"Hoài bão, ước mơ, sáng tạo tìm thấy được ở tuổi trẻ", Thủ tướng nhấn mạnh. "Các tỉnh, thành đoàn có nhiều giải pháp sáng tạo hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp, xây dựng trung tâm khởi nghiệp cho thanh niên, có nơi cử lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh trực tiếp hỗ trợ nguồn lực cho thanh niên khởi nghiệp".
Thủ tướng cũng chỉ ra nhiều hạn chế trong công tác Đoàn như giáo dục đạo đức lối sống cho thanh niên chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa đổi mới; phát huy vai trò xung kích của thanh niên chưa thực sự hiệu quả; hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên còn hạn chế, hướng dẫn chưa đồng đều; cần chấm dứt, hạn chế tối đa phòng chống thương tích, xâm hại trẻ em; còn tình trạng một số cấp ủy địa phương chưa quan tâm công tác thanh niên.
Về triển khai nhiệm vụ, phương pháp trong thời gian tới, Thủ tướng nêu câu chuyện thanh niên toàn cầu có lý tưởng, hoài bão, khát vọng, sáng tạo, nhiệt huyết, trí tuệ. "Phải làm thực, có hiệu quả", Thủ tướng nhắn nhủ.
Đối với phong trào thanh niên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn tạo ra phong trào quần chúng cho thanh niên, đó là sức mạnh. Đối với thanh niên cần quyết liệt, hành động làm tốt công tác đề ra, nhất là cần kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh ngay tình trạng đi làm muộn, về sớm.
Thủ tướng yêu cầu Đoàn phối hợp xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới; phổ biến tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên; phối hợp phát triển vai trò xung kích của thanh niên trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; chăm lo, tạo điều kiện tốt cho thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận cơ hội làm việc.
"Thủ tướng sẵn sàng cùng với Đoàn tìm nguồn lực xã hội hóa. Thanh niên cần sử dụng, tiếp cận nguồn lực hiệu quả. Các bộ ngành địa phương cùng quan tâm tạo điều kiện cần thiết cho thanh niên hoạt động hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ, các phó thủ tướng ủng hộ thanh niên", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Giải đáp đề xuất của Đoàn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý chủ trương không sáp nhật cung, nhà văn hóa thiếu nhi với đơn vị sự nghiệp có chức năng không tương đồng vì thiếu nhi là đối tượng đặc thù, cần có thiết chế riêng.
Ngoài ra, Thủ tướng cho phép giải thưởng Sao vàng đất Việt tổ chức 1 năm/lần; tiếp tục có chính sách, cơ chế tạo điều kiện cho thanh, thiếu nhi vùng sâu vùng xa tiếp cận các ấn phẩm, báo chí; đồng ý cho xem xét dự án xin vốn vay của Đoàn tăng thêm 90 tỉ đồng cho giai đoạn 2018 - 2022.
Thủ tướng đề nghị Đoàn tiếp tục thực hiện "Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn giai đoạn 2015-2020"; đồng ý hỗ trợ nguồn lực để triển khai đề án "Bồi dưỡng nghiệp vụ và phương pháp công tác, mô hình hoạt động cho cán bộ chủ chốt Đoàn thanh niên NDCM Lào và Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia giai đoạn 2017 - 2022".
Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch đầu tư với Bộ Tài chính làm việc với Đoàn về các dự án cần thiết mà Thủ tướng đã phê duyệt các dự án cần thiết.
Vấn đề bể bơi chống đuối nước cho thanh niên rất quan trọng, Thủ tướng đồng ý hỗ trợ ngân sách dự phòng năm 2018 có thể làm thêm.

 
 Ảnh 1:Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Trung ương Đoàn
 

 
 Ảnh 2: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên các cán bộ Đoàn
 

Tin bài: Hoàng Khải

Nguồn: Tuổi trẻ Online

Các tin liên quan