HMTC Tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 28/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII

12/11/2019
Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 28/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và tình hình bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Công ty tổ chức triển khai nội dung nêu trên đến toàn thể Đảng viên và người lao động Công ty

Chiều ngày 11/11/2019, Đảng ủy công ty TNHH MTV quản lý kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 28/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới  và thông tin về tình hình biển Đông cho toàn thể đảng viên và người lao động công ty.

 

Đảng ủy Công ty đã mời báo cáo viên đến triển khai Nghị quyết số 35 và tình hình biển Đông là Tiến sĩ Trần Quốc Dương, Giảng viên cao cấp, Chủ nhiệm bộ môn Quốc phòng An ninh, Học viện Chính trị Quốc Gia HCM. Đồng chí Trần Quốc Dương đã quán triệt các nội dung của Nghị quyết 35,  đồng thời giới thiệu những vấn đề cơ bản của chiến lược biển đảo và tình hình biển Đông trong thời gian vừa qua.

Tại hội nghị, đảng viên công ty đã trao đổi về những vấn đề dư luận đang quan tâm liên quan đến tình hình biển Đông và nội dung đang bị các thế lực thù địch xuyên tạc. Đồng chí báo cáo viên đã có giải đáp, hướng dẫn cụ thể. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động ý thức được trách nhiệm của mình trong triển khai thực hiện nghị quyết trong thời gian tới.

Các tin liên quan