Ban chấp hành Công đoàn HFIC

02/10/2014

Ban chấp hành Công đoàn HFIC nhiệm kỳ 2015-2022 gồm 16 đồng chí:

 

 
 
Đ/c Dương Thế Vũ
Chủ tịch
 Đ/c Phạm Thị Kim Xuân
Phó chủ tịch


 

 

 Đ/c Âu Dương Tú
Ủy viên Ban Thường vụ
Đ/c Phạm Ngọc Thành
Ủy viên Ban Thường vụ

 

 Đ/c Vũ Chí Nam
Ủy viên Ban chấp hành
 Đ/c Phan Thị Sang
Ủy viên Ban chấp hành
 Đ/c Vương Tuấn Thanh
Ủy viên Ban chấp hành
Đ/c Nguyễn Huỳnh
Bích Trâm
Ủy viên Ban chấp hành

 

Đ/c Nguyễn Thị
Quỳnh Anh
Ủy viên Ban chấp hành
 Đ/c Nguyễn Thị Hiền
Ủy viên Ban chấp hành
 Đ/c Thái Duy Phương
Ủy viên Ban chấp hành
Đ/c Đỗ Tấn Trúc
Ủy viên Ban chấp hành

 


Đ/c Đặng Văn Xương
Ủy viên Ban chấp hành
Đ/c Lê Thị Mỹ Phương
Ủy viên Ban chấp hành
Đ/c Vũ Xuân Tâm
Ủy viên Ban chấp hành
Đ/c Hồ Thị Thu Thảo
Ủy viên Ban chấp hành

 

Ủy ban kiểm tra Công đoàn HFIC nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 6 đồng chí:

 Đ/c Phạm Thị Kim Xuân
Chủ nhiệm
 Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Phó Chủ nhiệm
 Đ/c Vũ Thị Hương Giang
Ủy viên

 

 


 
 
 Đ/c Lê Văn Công
Ủy viên
 Đ/c Bùi Quang Nhật
Ủy viên 
 Đ/c Trần Nguyễn Thanh Tân
Ủy viên