Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố và HFIC

21/01/2021

1) Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố

File đính kèm:
Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025

2) Chương trình hành động số 01 và 02 của Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ HFIC lần II


File đính kèm:

Chương trình hành động số 01 của Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ HFIC lần II

Chương trình hành động số 02 của Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ HFIC lần II
 

3)
[Infographics] Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/-infographics-chao-mung-thanh-cong-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tphcm-lan-thu-xi-nhiem-ky-2020-2025-1491870782#&gid=1&pid=11

4) Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ HFIC

File đính kèm:

Các tin liên quan