Thành viên Ban biên tập

02/10/2014

Đ/c NGUYỄN MINH TRÍ

Trưởng Ban

(Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy HFIC)

Đ/c NGUYỄN CÔNG TĨNH

Phó Trưởng Ban thường trực

(UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy HFIC)

Đ/c CHÂU VĂN DÌA

Thành viên

(UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HFIC))

Đ/c BẠCH NGỌC CHÍ THANH

Thành Viên

(Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy HFIC)

Đ/c VĨNH TOÀN

Thành viên

(Chuyên viên phụ trách công tác dân vận Đảng ủy HFIC)

Đ/c NGUYỄN HỒNG LONG

Thành viên

(Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh HFIC)

Đ/c TRƯƠNG Huỳnh Anh

Thành viên

(Bí thư Đoàn Thanh niên HFIC)

Đ/c NGUYỄN ĐẶNG HOÀNG THẮNG

Thành viên

(Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin HFIC)

Đ/c NGUYỄN HUỲNH BÍCH TRÂM

Thành viên

(Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy HFIC)