Ban chấp hành, Ban thường vụ

02/10/2014
 
Đ/c NGUYỄN NGỌC HÒA
Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM
  
 
Đ/c LƯƠNG QUỐC CHIẾN
Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM
     
 
Đ/c LÊ NGỌC THÙY TRANG
Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM
 

Đ/c NGUYỄN THANH HẢI
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM
     
Đ/c ĐỖ QUANG VINH
Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy HFIC, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM
  
                 
Đ/c NGUYỄN HỒNG THỦY
Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM
                                             
     
Đ/c LÊ VĂN BẮC
Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM
  
Đ/c NGUYỄN HỒNG VĂN
Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM
     
 
Đ/c DƯƠNG THẾ VŨ
Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng CNTT Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM
  
Đ/c  HUỲNH MINH ANH
Đảng ủy viên, Trưởng phòng Đầu tư Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM
     
 
Đ/c  LÊ THẮNG CẦN
Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM
 
Đ/c NGUYỄN VIỆT TRƯỜNG AN
Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Công ty, Phó Trưởng phòng Đầu tư Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM
     
Đ/c  TRƯƠNG TRỌNG THẢO
Đảng ủy viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản Lý Kinh Doanh Nhà TP.HCM
 
Đ/c  HUỲNH TRÍ DŨNG
Đảng ủy viên, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM
     
 
Đ/c  HOÀNG ANH GIAO
Đảng ủy viên, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn
  
Đ/c LÊ HỮU CHÂU
Đảng ủy viên, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình Cầu phà TP.HCM
     
 
Đ/c  NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI
Đảng ủy viên, Giám đốc Quỹ phát triển Đất TP.HCM