Ban chấp hành, Ban thường vụ

02/10/2014
  Đ/c NGUYỄN NGỌC HÒA
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM
 
 
Đ/c LÊ VĂN CHIẾN
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM
     
Đ/c PHẠM THỊ HỒNG HÀ
Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM
 
Đ/c CHÂU VĂN DÌA
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM
     
Đ/c TRẦN NGỌC NGA
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM
 
Đ/c NGUYỄN CÔNG TĨNH
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM
     

Đ/c LÂM HOÀI ANH
Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM
 
Đ/c ĐẶNG HẢI YẾN
Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy,
Thành viên chuyên trách HĐTV Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM
     
Đ/c DƯƠNG THẾ VŨ
Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng CNTT Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM
 
Đ/c TRƯƠNG TRỌNG THẢO
Đảng ủy viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản Lý Kinh Doanh Nhà TP.HCM
     
Đ/c ĐỖ QUANG VINH
Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy HFIC, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM
 
Đ/c  LÊ VĂN BẮC 
Đảng ủy viên, Kế toán trưởng Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM
     
Đ/c  HUỲNH MINH ANH 
Đảng ủy viên, Trưởng phòng Quản trị nguồn nhân lực Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM
 
Đ/c  NGUYỄN ĐÌNH THỌ
Đảng ủy viên, Trưởng phòng Quản lý và kinh doanh vốn Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM
     
Đ/c  NGUYỄN HỒNG THỦY
Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM
 
Đ/c  LÊ HỮU CHÂU
Đảng ủy viên, Giám đốc Công ty cổ phần Công trình Cầu phà TP.HCM
     
Đ/c  LÊ HOÀNG
Đảng ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty CPĐT Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM
 
Đ/c  PHẠM HƯNG ÚT
Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM
     
Đ/c  TRẦN MINH KHIÊM
Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn
 
Đ/c HOÀNG ĐÌNH THẮNG
Đảng ủy viên, Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM