Cuộc thi tìm hiểu “Vai trò HFIC trong việc xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế”

  • 120 phút

    Thời gian làm bài thi trắc nghiệm và tự luận

  • Tổng số câu trắc nghiệm: 20
    Tổng số câu tự luận: 1