Đại hội Công đoàn HFIC NK 2023 - 2028

26/04/2023

 ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN HFIC, NHIỆM KỲ 2023-2028

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

 1. Văn kiện đại hội
 
 STTNỘI DUNG TẢI VỀ 
 1 Chương trình Đại hội Công đoàn HFIC lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028Tải về
 2 Quy chế làm việc của Đại hội Tải về
 3 Danh sách đại biểu (theo Tổ thảo luận)Tải về 
 4

 BC tổng kết hoạt động NK 2015-2023, Phương hướng nhiệm vụ NK 2023-2028 

Tải về 
 - Phụ lục 1 – Số liệu tổ chức, phong trào  Tải về
 - Phụ lục 2 – Số liệu tài chính Tải về
 - Phụ lục 3 – Kết quả thực hiện 3 Chương trình của LĐLĐ Thành phố Tải về
5 Bản kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn HFIC nhiệm kỳ 2015-2023 Tải về
6 Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý văn kiện Đại hội II Công đoàn HFICTải về
7 Dự thảo Nghị quyết Đại hội Công đoàn HFIC nhiệm kỳ 2023-2028 Tải về
 

2. Báo cáo tham luận

 STTNỘI DUNG TẢI VỀ 
 1 Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (CĐCS Cơ quan) Tải về
 2 Công đoàn tham gia xây dựng doanh nghiệp (CĐCS HMTC) Tải về
 3 Công đoàn phối hợp chính quyền chăm lo cho đoàn viên và NLĐ (CĐCS Sapulico) Tải về
 4 Vai trò của Công đoàn trong công tác phát triển Đảng (CĐCS LAFU) Tải về
 5 Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó khăn (CĐCS TDH) Tải về
 6 Hoạt động Công đoàn trong giai đoạn giãn cách xã hội (CĐCS XSKT) Tải về
7 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác nữ công (CĐCS CTGTSG) Tải về
 

3. Phiếu biểu quyết

      Đại biểu bấm vào đây để thực hiện biểu quyết