Chúc mừng năm mới - Xuân Tân Sửu 2021

Chi bộ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức tổ chức Sinh hoạt Chuyên đề Quý IV/2020

05/01/2021
Phong cách Làm việc Dân chủ, Khoa học

 

 

          Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ Cán bộ;  Người nhận định rằng “Công việc thành công hoặc thất bại đều do Cán bộ tốt hay kém”.  Vai trò của người Cán bộ càng lớn thì trách nhiệm của họ càng nặng nề.  Do đó, để làm tốt nhiệm vụ, người Cán bộ phải có đầy đủ đức và tài.  Nhưng đức và tài của người Cán bộ lại được thể hiện sinh động qua phong cách làm việc.  Qua thực tiễn Cách mạng, Hồ Chí Minh luôn đặt nặng vấn đề bồi dưỡng, rèn luyện phong cách làm việc tốt, dân chủ, khoa học là yêu cầu thường xuyên, cấp bách cho mỗi Cán bộ, Đảng viên (CB, ĐV) mới có thể phục vụ tốt cho Nhân dân, và mỗi CB, ĐV phải không ngừng rèn luyện bản thân để có được những tác phong gương mẫu.  Xuất phát từ thực tế đó, Chi bộ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức [TDH] đã đưa nội dung này vào Kế hoạch Sinh hoạt Chuyên đề Quý IV/2020 với Tiêu đề:  Phong cách Làm việc Dân chủ, Khoa học”.

 Đ/c Báo cáo viên trình bày khá cụ thể, toàn diện, giải thích chi tiết cũng như gợi ý trọng tâm để tập thể Chi bộ thảo luận.  Đặc biệt trong phần liên hệ thực tiễn tại đơn vị, Chi bộ đã nêu lên nhiều vấn đề khá hay và sẽ nghiên cứu sâu hơn, nhằm làm thế nào để ngày càng nâng cao phong cách làm việc dân chủ, khoa học;  Tóm tắt lại, có một số chủ điểm sau đây: 

Phong cách làm việc dân chủ là phong cách hàng đầu mà mỗi CB, ĐV cần phải có;  Phải tạo được không khí dân chủ bằng cách chân thành lắng nghe và khơi gợi mọi người nói ra quan điểm, ý kiến của mình.  Được như vậy thì tập thể mới hăng hái đề ra sáng kiến.  Nếu sáng kiến được coi trọng thì tập thể đó càng thêm hăng hái sáng tạo và làm việc.  Phong cách dân chủ của người CB, ĐV không chỉ khơi nguồn sáng tạo, phát huy tinh thần cống hiến của tập thể, mà còn làm cho tổ chức đơn vị, đoàn thể thêm gắn bó.  Người có tác phong dân chủ là người thực hành tốt nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, Cá nhân phụ trách”, để phát huy trí tuệ và kinh nghiệm của mọi người.  Người Cán bộ làm việc gì cũng phải có mục đích và kế hoạch rõ ràng, thiết thực.  Muốn có kế hoạch khoa học thì phải xét kỹ hoàn cảnh mà sắp đặt công việc cho đúng.  Người làm việc khoa học phải biết quý trọng thời gian, biết giờ nào làm việc ấy, có năng lực giải quyết công việc một cách tốt nhất trong một thời gian ngắn nhất.  Người Cán bộ phải biết tiết kiệm thời gian của mình và của người khác. Cách tốt nhất là tập trung giải quyết dứt điểm từng công việc.  Nếu người Cán bộ không có tác phong dân chủ, là họ tự tước đi của mình vũ khí hữu hiệu nhất để hoàn thành nhiệm vụ.  Người Cán bộ không chỉ có phong cách làm việc dân chủ, mà còn phải làm việc một cách khoa học;  Đi sát thực tế, nắm đúng thời cơ để có chủ trương đúng và thực hiện thành công chủ trương ấy. Làm việc có khoa học đòi hỏi phải cụ thể, kịp thời, thiết thực, phải có trọng tâm, phải kiểm tra để nắm việc, nắm tình hình.  Làm việc có khoa học là làm từ việc gốc, việc chính, từ việc nhỏ đến việc lớn.  Có thể mục đích, chương trình, kế hoạch đặt ra là đúng, nhưng khi thực hiện do chủ quan nên kết quả công việc bị hạn chế, hiệu quả thấp hoặc thất bại.

Bên cạnh phong cách dân chủ, khoa học còn có phong cách quần chúng và nêu gương.  Trước hết, người Cán bộ phải gần gũi Quần chúng, lắng nghe và thấu hiểu mong muốn của Quần chúng.  Người Cán bộ phải thường xuyên đi xuống cơ sở, lắng nghe ý kiến của Quần chúng.  Người Cán bộ phải có bản lĩnh vững vàng để vừa nâng cao trình độ giác ngộ, dân trí của Quần chúng, nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của họ, vừa thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của mình.  Phong cách quần chúng của người Cán bộ là biết hòa mình vào cuộc sống của người lao động, biết chia sẻ với niềm vui của bà con, băn khoăn với trăn trở của họ, và nhất là tìm cách tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để giúp họ vươn lên.  Nói đi đôi với làm không chỉ là nguyên tắc, đạo đức, mà còn là biểu hiện của sự gương mẫu, trong sáng của mỗi con người.  Mỗi CB, ĐV phải xác định cho mình một lập trường tư tưởng vững vàng, mở rộng và phát huy dân chủ trong Đảng, tăng cường đối thoại;  Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, cửa quyền, nói không đi đôi với làm;  Khắc phục mọi biểu hiện trung bình chủ nghĩa, cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, mơ hồ, mất cảnh giác, giảm sút ý chí chiến đấu, sa sút về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống;  Đổi mới tác phong, lề lối làm việc, dân chủ, khoa học và phải là hạt nhân hội tụ đoàn kết trong đơn vị.

 

Thực tiễn phong cách làm việc dân chủ, khoa học trong công việc hàng ngày tại đơn vị:

Thời gian qua, tập thể CB, ĐV Công ty TDH đã thực hiện việc xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc cụ thể, thiết thực, rõ ràng, đúng mực, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế, đồng thời luôn bàn bạc kỹ lưỡng và thấu đáo.  Luôn cố gắng tránh việc vạch ra chương trình, kế hoạch to tát, nhưng lại ít tìm cách để thực hiện hoàn tất.  Ðặt ra kế hoạch và chương trình luôn tính đến năng lực của những người thi hành, dựa vào quần chúng, phát huy sức mạnh của quần chúng để triển khai công việc và hoàn thành công việc.  Trong công tác và trong sinh hoạt, CB, ĐV Công ty luôn giản dị, hòa đồng với quần chúng, thấm nhuần tác phong quần chúng, và được quần chúng yêu thương, tin cậy, ủng hộ.  Phong cách quần chúng của CB, ĐV Công ty còn thể hiện ở chỗ luôn quan tâm giáo dục, vận động, tuyên truyền, định hướng cho Người Lao động biết sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;  Đồng thời tổ chức chăm lo cho Người Lao động có cuộc sống ngày càng hạnh phúc.  Phong cách làm việc khoa học yêu cầu người CB, ĐV giải quyết công việc trên cơ sở khách quan, trên nền tảng thực tế để lựa chọn phương án khả thi trong tổng thể chiến lược lâu dài.  Phong cách khoa học đòi hỏi người CB, ĐV phải sắp xếp công việc hợp lý, biết cách kiểm tra, giám sát công việc hiệu quả.  

 

Trong thời gian tới, CB, ĐV đơn vị đặt ra mục tiêu như sau: 

Trước hết phải là một công dân tốt, gương mẫu, và một trong những nội dung quan trọng là phải nêu gương, nói đi đôi với làm.  Nói đi đôi với làm không chỉ là một chuẩn mực trong đạo đức truyền thống, mà còn là chuẩn mực trong đạo đức công vụ tối thiểu.  Việc nói đi đôi với làm mang lại cho quần chúng lòng tin và sự tôn trọng đối với người Cán bộ, do đó họ dễ dàng thực thi quyền lãnh đạo của mình.  Muốn rèn luyện được phong cách nói đi đôi với làm, người CB, ĐV phải thường xuyên tự kiểm điểm, soi xét chính mình, nhắc nhở mình về những điều mình đã hứa.  Phong cách làm việc của người CB, ĐV có nhiều nội dung nhưng tất cả đều gắn bó chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau và xuất phát từ yêu cầu về tài và đức.  Trong công tác, lao động, sản xuất, mỗi CB, ĐV phải nêu gương, thể hiện rõ thái độ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

 

Trong tình hình hiện nay, việc đổi mới phong cách làm việc đang là một vấn đề quan trọng và cấp thiết. Trước tiên, mỗi CB, ĐV phải tự mình tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững tri thức, biết trao đổi, làm việc với từng đối tượng cụ thể một cách dân chủ, văn hóa.  Đồng thời, để hình thành phong cách làm việc khoa học yêu cầu mỗi CB, ĐV phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân.   CB, ĐV cần cố gắng thực hiện tốt việc giao tiếp, ứng xử, tiếp thu ý kiến, học hỏi, trao đổi công việc với đồng nghiệp, tự học nâng cao nghiệp vụ thuộc công tác chuyên môn, nhằm trau dồi kiến thức và nâng cao hiệu quả công việc.  Bên cạnh đó là luôn giữ mối quan hệ thân thiện, đoàn kết khi giao tiếp với tổ chức, cá nhân.

 

Kết thúc phần thảo luận, Đ/c Bí thư thay mặt Cấp ủy tóm tắt:  Trong giai đoạn hiện nay chúng ta cần tiếp tục vận dụng và phát triển những quan điểm về phong cách làm việc dân chủ, khoa học, ngang tầm với nhiệm vụ trong thời kỳ mới.  Yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới gắn liền với phát triển kinh tế tri thức, hội nhập quốc tế, và đòi hỏi những giá trị mới về phong cách đạo đức của CB, ĐV cả trong nhận thức và hành động;  Cần phải xây dựng mẫu người Lãnh đạo Quản lý phù hợp với nhu cầu của đơn vị, phù hợp với xu thế tiến bộ của thời đại.  Phong cách làm việc Quần chúng bao hàm sự sâu sát, gần gũi, lắng nghe, học hỏi ở Người Lao động;  Phong cách làm việc Tập thể Dân chủ bao hàm việc tôn trọng tập thể, tranh thủ, phát huy ý kiến, sáng tạo của nhiều người, không áp đặt, độc đoán, chuyên quyền;  Phong cách làm việc khoa học là cần phải sâu sát thực tế, điều tra, nghiên cứu cẩn thận, chi tiết;  Có mục đích, chương trình, kế hoạch rõ ràng, toàn diện và cụ thể;  Bên cạnh đó phải thường xuyên giám sát và kiểm tra, tổng kết thực tiễn.

 

Chi bộ TDH

Các tin liên quan