Phát triển đảng viên trẻ ở TPHCM

18/02/2016
(Thanhuytphcm.vn) – Theo Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X, trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, đảng viên mới kết nạp trong độ tuổi thanh niên là 23.339 đồng chí, tăng 1,67% so với khóa trước. Một trong những nhân tố góp phần làm nên kết quả này là Thành đoàn TPHCM đã có nhiều giải pháp, hoạt động tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên ưu tú, đảng viên trẻ học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Kết quả này cũng đã khẳng định được vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng.
Đảng viên trẻ ngày càng tăng

Chúng tôi gặp Nguyễn Tường An, sinh viên năm 4, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM khi Tường An đang hối hả chuẩn bị cho chương trình Tuyên dương sinh viên 5 tốt của trường, luôn tích cực tham gia phong trào đoàn, hội và kết quả học tập trung bình đạt điểm hơn 8,0 là những điểm nổi bật của đảng viên trẻ này. Tường An chia sẻ: “Tôi rất vinh dự và tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đó là môi trường rất tốt để chúng tôi rèn luyện, trưởng thành, cống hiến trong quá trình học tập cũng như sau này. Trở thành đảng viên, tôi nghĩ mình càng phải ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện làm gương cho các bạn sinh viên khác”.

Tường An chỉ là một trong số hàng chục đảng viên trẻ của Trường Đại học Kinh tế TPHCM vừa được kết nạp Đảng trong năm 2015. Trao đổi với chúng tôi, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế TPHCM Quan Hán Xương cho biết, tính đến hết năm 2015, trường có 33 chi bộ với 521 đảng viên, trong đó có 4 chi bộ khối sinh viên với 176 đảng viên (chiếm 33,78% đảng viên của trường). Số lượng đoàn viên trẻ của trường được kết nạp hàng năm luôn chiếm tỷ lệ cao, trong đó năm 2015 có 86 đảng viên mới được kết nạp là đoàn viên ưu tú, chiếm tỷ lệ 86,84% số đảng viên được kết nạp mới của trường. Nguồn phát triển Đảng của đơn vị được tập trung vào lực lượng cán bộ viên chức trẻ và sinh viên có nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học, học tập và tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, là hạt nhân nòng cốt trong công tác đoàn, hội và phong trào thanh niên, sinh viên của trường.

Cũng như Đại học Kinh tế TPHCM, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TPHCM có tỷ lệ đảng viên trẻ khá cao: hơn 32%. Theo Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TPHCM Cao Văn Đức, việc lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Ðảng luôn được Đoàn Khối và các cơ sở Đoàn tiến hành chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, đúng nguyên tắc nên vừa tăng được số lượng đảng viên trẻ vừa nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp Ðảng. Trung bình hàng năm, Đoàn Khối và các cơ sở Đoàn trao danh sách hàng trăm đoàn viên ưu tú sang cho Đảng xem xét kết nạp với đủ các thành phần: thanh niên là người lao động trong các doanh nghiệp, thanh niên tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp và học sinh, sinh viên...

Có thể nói, công tác phát triển đảng viên trẻ tại Đảng bộ TPHCM đã đạt được những kết quả tích cực. Theo Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Nguyễn Việt Quế Sơn, với sự quan tâm chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Thành ủy, cấp ủy Đảng các cấp cũng như những nỗ lực của các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố, tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, tỷ lệ đảng viên trẻ trên tổng số đảng viên mới kết nạp ngày càng tăng. Nếu như năm 2009, tổng số đảng viên được kết nạp từ nguồn do tổ chức Đoàn giới thiệu là 4.338 đồng chí, chiếm tỷ lệ 52,40% trên tổng số đảng viên được kết nạp trong năm của TP thì năm 2015, tỷ lệ này là hơn 60,5% với 5.056 đảng viên được kết nạp là đoàn viên ưu tú.

Tạo động lực và môi trường cho thanh niên rèn luyện

Để có được những kết quả trên, những năm qua, Thành đoàn TPHCM đã không ngừng nỗ lực trong triển khai các giải pháp nhằm bồi dưỡng, nâng chất đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Xuyên suốt từ năm 1994 đến nay, Ban Thường vụ Thành đoàn TP đã kiên trì triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Cộng sản trẻ”. Đây là mô hình gồm một hệ thống giải pháp đồng bộ từ việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, bồi đắp lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên đến các hoạt động phong trào nhằm tạo môi trường cho các bạn trẻ được rèn luyện, tham gia đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của thành phố, của địa phương, đơn vị. Song song đó, là việc đầu tư xây dựng, duy trì hoạt động của các tổ, nhóm tu dưỡng rèn luyện, câu lạc bộ lý luận trẻ dành cho đoàn viên ưu tú và đảng viên trẻ. Thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực đã giúp các thành viên trau dồi lý tưởng cách mạng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các hoạt động trên đã tạo động lực và môi trường cho hàng trăm ngàn đoàn viên thanh niên, đoàn viên ưu tú, đảng viên trẻ được rèn luyện và trưởng thành từ thực tiễn. Nhiều tấm gương tiêu biểu, những điển hình tập thể, cá nhân xuất sắc trên các lĩnh vực đã được phát hiện và biểu dương. Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế TPHCM Quan Hán Xương cho biết, trường có truyền thống về các hoạt động, phong trào tình nguyện trong TP cũng như cả nước. Thông qua hoạt động tình nguyện, đoàn viên đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hàng năm, trong chiến dịch tình nguyện, Đoàn trường đã phát hiện và phát triển Đảng nhiều chiến sĩ tình nguyện.

Về công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TP Cao Văn Đức chia sẻ, đơn vị luôn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xung kích đi đầu thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, tạo ra môi trường tốt cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. Trên thực tế, vai trò của các đồng chí đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú được khẳng định rõ thông qua sự nêu gương và chủ động phát huy tay nghề, năng lực chuyên môn với hàng trăm sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mỗi năm góp phần tăng chất lượng, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015 - 2020 về xây dựng Đảng đã được Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ X đề ra là “Chăm lo xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn trong huy động, tổ chức cho thanh niên xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội; xây dựng và phát huy; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, hội thực sự tiêu biểu; có năng lực vận động thanh niên; phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới và đào tạo cán bộ trẻ tuổi”. Có thể nói, việc triển khai cuộc vận động “Người Cộng sản trẻ” lồng ghép vào nội dung của các cuộc vận động khác thu hút đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia đã thể hiện sự nhạy bén của tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn TP. Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X, cần phát huy vai trò của công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình tốt có vai trò định hướng, giáo dục đoàn viên học tập, noi theo các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguyễn Nam


Các tin liên quan