Sân chơi thiếu nhi cho trẻ em chùa Từ Hạnh

09/07/2019
Nằm trong chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2019, Chi đoàn Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh REE đã tổ chức lắp đặt sân chơi cho các em thiếu nhi, cũng như tặng các phần quà các cụ già có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại chùa Từ Hạnh, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Miinh.
Công trình sân chơi thiếu nhi có kinh phí 20 triệu đồng, do Chi đoàn REE vận động các đơn vị tài trợ và đoàn viên, thanh niên tại đơn vị thực hiện, Công trình đã góp phần tạo sân chơi giải trí cho các em có hoàn cảnh khó khăn, cô nhi đang sinh sống tại chùa cũng như thiếu nhi trong khu vực
 

 

 

 
 
Hoàng Khải

Các tin liên quan