Tập huấn chuyên đề Kỹ năng Quản lý thời gian và Lập kế hoạch trong công việC

15/09/2020
Sáng ngày 13/9/2020 tại Hội trường Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình Tập huấn chuyên đề Kỹ năng Quản lý thời gian và Kỹ năng Lập kế hoạch trong công việc

Chương trình tập huấn chuyên đề nêu trên nằm trong chương trình công tác năm 2020, do Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức dành cho các đồng chí cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu thuộc các cơ sở đoàn năm trong hệ thống Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong suốt chương trình, các đồng chí cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên đã được Thạc sĩ Dương Trọng Phúc - Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng với phong cách dẫn dắt sôi nổi, lôi cuốn, cung cấp những kiến thức cần thiết đối với kỹ năng  Quản lý thời gian và Kỹ năng Lập kế hoạch. Những kiến thức này không chỉ hỗ trợ cho các bạn trong công tác đoàn và phong trào thanh niên mà còn phát huy hiệu quả trong công việc chuyên môn và cuộc sống.

Các chương trình tập huấn chuyên đề về kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội như trên đã, đang và sẽ được Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công ty thường xuyên tổ chức để tạo môi trường và cơ hội cho đoàn viên, thanh niên công ty học tập, rèn luyện hiệu quả, góp phần thực hiện chỉ tiêu tổ chức các lớp kỹ năng thực hành xã hội do Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phát động.

 
 
HOÀNG KHẢI

Các tin liên quan