Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần thứ VIII – Năm 2018 trong thanh niên công nhân Cụm Xây dựng – Giao thông

22/05/2018
Nhằm thiết thực chào mừng Tháng công nhân lần thứ 10 năm 2018, góp phần tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên công nhân, sáng ngày 20/5/2018 tại Hội trường Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trong cụm Xây dựng – Giao thông phối hợp tổ chức Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần thứ VIII – Năm 2018 trong thanh niên công nhân Cụm Xây dựng – Giao thông.

Tham dự Hội thi là 5 đội tuyển đến từ 5 đơn vị: Đoàn Tổng Cơ khí Giao thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh, Đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Đoàn Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh, Đoàn Khối Bộ Xây dựng, Đoàn Khối Bộ Giao thông Vận tải.

Trải qua 05 phần thi vô cùng gay cấn, hấp dẫn và kịch tính:  Tự tin, Tri thức, Bản lĩnh, Hành động vớinội dung thi là các kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tập trung vào chủ đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2017 – 2022, kết quả cuối cùng đội tuyển đến từ Đoàn Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đạt giải nhất, đội tuyển Đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đạt giải nhì, đội Đoàn Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đạt giải ba.


Hội thi đã tạo được sân chơi giao lưu, học hỏi giữa đoàn viên, thanh niên của các cơ sở Đoàn trong Cụm, là một hoạt động vô cùng ý nghĩa góp phần nâng cao bản lĩnh và nhận thức chính trị của đoàn viên, thanh niên.

 

 

 

Hoàng Khải

Các tin liên quan