Tập huấn chuyên đề "Tuổi trẻ sáng tạo vì thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”

16/10/2018
Làm sao để kích thích và phát huy sự sáng tạo trong đội ngũ đoàn viên, thanh niên, đưa những ý tưởng sáng tạo thành những sản phẩm, công trình mang lại lợi ích thiết thực cho đơn vị, cho tổ chức Đoàn, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đó luôn là những trăn trở của cán bộ Đoàn các cấp Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC).

 

Chào mừng Kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống Thanh niên Công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 - 15/10/2018), Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2018, nhằm cung cấp các các nội dung liên quan đến thực hiện chủ đề công tác năm 2018 “Năm Thanh niên HFIC sáng tạo” và các kiến thức cần thiết về Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho Thành phồ Hồ Chí Minh cho lực lượng đoàn viên ưu tú và cán bộ Đoàn các cấp, góp phần nâng cao nhận thức, lý luận và kỹ năng của đội ngũ cán bộ Đoàn và chất lượng đoàn viên ưu tú, tạo môi trường, điều kiện để sáng tạo và biến những ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm, công trình có giá trị, sáng ngày 14/10/2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn, Ban Thường vụ Đoàn Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề năm 2018 “Tuổi trẻ sáng tạo vì thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”

Tham dự chương trình có sự hiện diện của Đ/c Nguyễn Việt Trường An – Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty, tập thể Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Đoàn Công ty, các bộ Đoàn chủ chốt và các đoàn viên ưu tú đến từ các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Cán bộ Đoàn các cấp và đoàn viên ưu tú HFIC đã được lắng nghe 02 chuyên đề bao gồm: chuyên đề “Ý tưởng sáng tạo trong thanh niên công nhân và triển khai thực hiện Cổng thông tin ý tưởng sáng tạo của Đoàn viên, thanh niên thành phố” do đồng chí Đoàn Kim Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ trẻ Thành Đoàn báo cáo và chuyên đề “Các nội dung trọng tâm của Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho Thành phồ Hồ Chí Minh” do đồng chí Đoàn Hùng Vũ Hưng – Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày, bên cạnh đó cán bộ Đoàn và đoàn viên ưu tú còn được chia thành các nhóm để thảo luận về các phương pháp tạo môi trường khuyến khích sáng tạo cho đoàn viên, thanh niên tại đơn vị.

Với những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ Đoàn, các cơ sở Đoàn và tập thể Đoàn viên, thanh niên HFIC, hy vọng rằng năm 2018 sẽ là một năm với thật nhiều ý tưởng sáng tạo, nhiều sản phẩm, công trình thiết thực, phục vụ cho sự phát triển của đơn vị, của Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 Đ/c Đoàn Kim Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ Thành Đoàn báo cáo chuyên đề "Ý tưởng sáng tạo trong thanh niên công nhân và triển khai thực hiện Cổng thông tin ý tưởng sáng tạo của Đoàn viên, thanh niên thành phố”

 

 
 Đ/c Đoàn Hùng Vũ Hưng - Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo chuyên đề “Các nội dung trọng tâm của Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho Thành phồ Hồ Chí Minh”
 

HOÀNG KHẢI

Các tin liên quan