Chương trình Chung cư Sạch - Đẹp - An toàn tại chung cư Chợ Quán

22/04/2019
Sửa chữa, cải tạo những chung cư cũ xuống cấp là yêu cầu vô cùng bức thiết của cư dân cũng như một trong những nội dung cấp bách của các địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh, nhằm hỗ trợ giải quyết nhu cầu đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 5 nhiệm kỳ 2015 - 2020; thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 cũng như chào mừng tháng Công nhân năm 2019, Ban Thường vụ Quận Đoàn 5 và Đoàn Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức thực hiện chương trình chung cư “Văn minh - Sạch đẹp - An toàn” tại lô C chung cư Chợ Quán.
Chương trình bao gồm các hạng mục sơn mới cầu thang chung cư, thu gọn hệ thống điện, làm mới các tủ chứa đồng hồ điện tại chung cư; tổ chức tuyên truyền phân loại rác tại nguồn; lắp đặt các tiêu lệnh chữa cháy, trang bị bình chữa cháy tại hành lang chung cư; lắp đặt các biển báo nguy hiểm tại khu vực hành lang có phần bê tông bị hư hỏng nặng do đoàn viên, thanh niên hai đơn vị thực hiện từ tháng 3 đến cuối tháng 4 năm 2019.

Lô C chung cư Chợ Quán sau khi được sơn sửa, làm mới với các hạng mục trên đã trở nên sạch, đẹp, an toàn hơn đối với cư dân; thông qua chương trình đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc chung tay xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng Quân 5 có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; đây đồng thời cũng là một trong chuỗi năm chung cư thuộc chương trình chung cư Sạch – Đẹp – An toàn mà Đoàn HFIC sẽ thực hiện trong năm 2019.
 
 
 
 Hoàng Khải


Các tin liên quan