Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn thời đại” măm 2019 trong thanh niên công nhân Cụm Xây dựng – Giao thông

04/06/2019
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019), góp phần tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên công nhân, chiều ngày 01/6/2019 tại Hội trường Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn, Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trong cụm Xây dựng – Giao thông phối hợp tổ chức Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn thời đại” năm 2019 trong thanh niên công nhân Cụm Xây dựng – Giao thông.
Hội đồng Ban Giám hảo hội thi gồm có đồng chí Đoàn Hùng Vũ Hưng – Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Trương Minh Tước Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Ban Tuyên giáo Thành Đoàn, đồng chí La Thanh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn. Tham gia tranh tài tại hội thi là năm đội tuyển đến từ các đơn vị: Đoàn Tổng Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV, Đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV, Đoàn Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh, Đoàn Khối Bộ Xây dựng và Đoàn Khối Bộ Giao thông Vận tải.

Trải qua bốn phần thi vô cùng gay cấn, hấp dẫn và kịch tính:  Tự tin, Tri thức, Bản lĩnh, Hành động với nội dung thi là các kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tập trung vào chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc đời và sự nghiệp chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực công nhân lao động…;kết quả cuối cùng đội Đoàn Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh đạt giải nhất, đội Đoàn Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV đạt giải nhì, đội Đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV đạt giải ba, 02 giải khuyến khích thuộc về đội Đoàn khối Bộ Xây dựng và đội Đoàn khối Bộ Giao thông Vận tải

Hội thi đã tạo được sân chơi giao lưu, học hỏi giữa đoàn viên, thanh niên của các cơ sở Đoàn trong Cụm, là một hoạt động vô cùng ý nghĩa góp phần nâng cao bản lĩnh và nhận thức chính trị của đoàn viên, thanh niên.

 

Ảnh 1: Các đội thi tham gia các phần thi kiến thức

 

 
 Ảnh 2: Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi xuất sắc
Hoàng Khải

Các tin liên quan