Hội nghị sơ kết hoạt động Đảng bộ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

30/06/2015
Ngày 25/06/2015 Đảng bộ Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Đảng bộ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Ngày 25/06/2015 Đảng bộ Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Đảng bộ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Tham dự Hội nghị gồm Đảng Ủy, Ban Giám đốc, Kiểm soát viên, các Trưởng phó phòng, ban, đơn vị trực thuộc, Ban Chấp hành các đoàn thể gồm Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh và toàn thể đảng viên Công ty do đồng chí Trần Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy Công ty chủ trì. Hội nghị đã báo cáo kết quả thực hiện công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2015 và nội dung trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2015. Hội nghị đã tổng kết đánh giá những ưu điểm, hạn chế về mọi mặt để tập trung tháo gở những khó khăn và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2015.

Đ/c Võ Thị Nở – Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo công tác đảng bộ 6 tháng đầu năm 2015 và trọng tâm 6 tháng cuối năm của Công ty.
  

 

Đ/c Trương Trọng Thảo – Đảng ủy viên – Giám đốc Công ty báo cáo tình hình hoạt động SXKD trong 6 tháng đầu năm và triển khai công tác trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2015 của Công ty.
  

 

Đ/c Trần Văn Hùng Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV Công ty chỉ đạo và triển khai công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2015 và triển khai kết quả hội nghị lần thứ 11 BCH TW Đảng khóa XI.
  

 

 Tin và hình ảnh: Đăng Minh    

Các tin liên quan