HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ LẦN III/2018

18/10/2018

Ngày  16/10/2018 Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM đã tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ lần III năm 2018 giữa Giám đốc Công ty và đại diện người lao động tại Công ty nhằm mục đích nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động; tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích và trách nhiệm của người lao động, đồng thời tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Giám đốc Công ty và người lao động Công ty. Tham dự hội nghị có ông Trương Trọng Thảo, Giám đốc Công ty làm chủ trì, Bí thư Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn, Phó phòng ban, đơn vị, tổ trưởng Công đoàn và đại diện cho người lao động Công ty.

Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018, đề ra phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm và báo cáo tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể, các quy chế nội bộ Công ty và điều kiện làm việc của người lao động.

Tại buổi đối thoại Giám đốc Công ty đã lắng nghe toàn bộ những ý kiến, thắc mắc, và đề xuất của người lao động. Trên cơ sở đó, Ban Giám đốc Công ty, Ban chấp hành Công đoàn và người lao động cùng trao đổi, thảo luận và giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động.

Kết thúc hội nghị, toàn bộ những thắc mắc của người lao động đều được giải thích thỏa đáng, công khai và dân chủ; những kiến nghị, đề xuất được Giám đốc ghi nhận và giải quyết, qua đó giúp người lao động yên tâm làm việc, nỗ lực hết mình cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Các tin liên quan