Khám sức khỏe định kỳ năm 2018

10/09/2018

Ngày 06/09/2018, Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM đã tổ chức khám sức khỏe tư vấn và cho toàn thể người lao động tại văn phòng Công ty. Việc khám sức khỏe định kỳ sẽ mang đến cái nhìn tổng quan về sức khỏe và thể chất, giúp người lao động điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt và làm việc một cách phù hợp để nâng cao năng suất và cải thiện chất lượng cuộc sống của người lao động.

Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể người lao động trong Công ty là một hoạt động đã được cam kết trong Thỏa ước lao động tập thể và có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo sức khỏe cho người lao động và giúp người lao động phấn khởi từ đó yên tâm công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Các tin liên quan