ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ TP.HCM

05/10/2017

Thực hiện theo Kế hoạch số 16-KH/ĐU ngày 07/07/2017 của Đảng ủy Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM về Kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Ngày 30/08/2017, Chi bộ 2 đã tổ chức đại hội điểm, kế đến lần lượt các chi bộ còn lại đã tổ chức đại hội trong tháng 9/2017: Chi bộ 5 (08/09/2017), Chi bộ 1 (13/09/2017), Chi bộ 4 (19/09/2017), Chi bộ 3 (21/09/2017).

Tại đại hội, các chi bộ đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Tại Đại hội, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020, qua đó xác định được mục tiêu và các chỉ tiêu trọng tâm của chi bộ nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và những năm tiếp theo.

Đại hội cũng đã bầu chọn chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2017 - 2020, đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, tính kế thừa và phát triển

Chi bộ 1: Đại hội Chi bộ 1 đã bầu chọn Chi ủy nhiệm kỳ 2017 -2020 như sau:

- Đ/c Nguyễn Quang Thanh - Bí thư chi bộ

- Đ/c Trần Thanh Vân - Phó bi thư chi bộ

- Đ/c Nguyễn Ngọc Trúc - Ủy viên

 

 Đ/c Nguyễn Quốc Hùng - Bí thư Đảng ủy tặng hoa cho Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2017 - 2020

 

 Lãnh đạo công ty và toàn thể đảng viên Chi bộ 1

 

 Chi bộ 2: Đại hội Chi bộ 2 đã bầu chọn Chi ủy nhiệm kỳ 2017 -2020 như sau:

- Đ/c Trang Tấn Lộc - Bí thư chi bộ

- Đ/c Hồ Ngọc An - Phó bí thư

- Đ/c Nguyễn Thị Hồng Duyên - Ủy viên

 

Đ/c Nguyễn Quốc Hùng - Bí thư Đảng ủy tặng hoa cho Cấp ủy Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2017 - 2020

  

 Đảng viên Chi bộ 2

 

Chi bộ 3: Đại hội Chi bộ 3 đã bầu chọn Chi ủy nhiệm kỳ 2017 -2020 như sau:

- Đ/c Đoàn Thị Lan Hương - Bí thư chi bộ

- Đ/c Tạ Thị Ngọc Hạnh - Phó bí thư chi bộ

- Đ/c Võ Thị Lợi - Ủy viên

  

 Đ/c Võ Thị Nở - Phó Bí thư Đảng ủy tặng hoa cho Cấp ủy Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2017 - 2020

 

 Đảng viên Chi bộ 3

 

Chi bộ 4: Đại hội Chi bộ 4 đã bầu chọn Chi ủy nhiệm kỳ 2017 -2020 như sau:

- Đ/c Trần Quốc An - Bí thư chi bộ

  

 Đ/c Nguyễn Quốc Hùng - Bí thư Đảng ủy tặng hoa cho Bí thư Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2017 - 2020

 

 Lãnh đạo công ty và toàn thể đảng viên Chi bộ 4

 

Chi bộ 5: Đại hội Chi bộ 5 đã bầu chọn Chi ủy nhiệm kỳ 2017 -2020 như sau:

- Đ/c Ngô Mai Hoàng Yến - Bí thư chi bộ

- Đ/c Nguyễn Thị Mai Hương - Phó bí thư chi bộ

- Đ/c Trần Ngọc Hòa - Ủy viên

 

 Đ/c Nguyễn Quốc Hùng - Bí thư Đảng ủy tặng hoa cho Cấp ủy Chi bộ 5 nhiệm kỳ 2017 - 2020

 

 Lãnh đạo công ty và toàn thể đảng viên Chi bộ 5

 Với không khí làm việc nghiêm túc, phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm cao, các đại hội chi bộ đã diễn ra thành công tốt đẹp, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo thực hiện tốt các mục tiêu do Đại hội đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2017-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin liên quan