Thông tin liên hệ
Đảng - Đoàn Thể Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

67-73 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

33-39 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện Thoại

(84-8) 3821 2763

Fax: (84-8) 3821 4036

Để lại lời nhấn