Quy trình xét công nhận đảng viên chính thức

02/10/2014
UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc thực hiện chỉ thị và kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo