Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

26/10/2014
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố được thành lập theo Quyết định số 27-QĐ/ĐU, ngày 11 tháng 09 năm 2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố được thành lập theo Quyết định số 27-QĐ/ĐU, ngày 11 tháng 09 năm 2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố (Xem Quyết định thành lập UBKT tại đây). 

Ngày 04 tháng 04 năm 2014, Ban Thường vụ Thành ủy có Quyết định số 2755-QĐNS/TU về chuẩn y nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố gồm 5 thành viên:

1. Đ/c Châu Văn Dìa - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty.
2. Đ/c Đặng Hải Yến - Đảng ủy viên, Kiểm soát viên phụ trách chung Công ty.
3. Đ/c Trần Ngọc Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Công ty.
4. Đ/c Tô Thị Thanh Bạch  - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố.
5. Đ/c Âu Dương Tú - Phó Bí thư Chi bộ Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE).


Các thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty
Giới thiệu từ phải qua: đ/c Tô Thị Thanh Bạch, đ/c Châu Văn Dìa, đ/c Đặng Hải Yến, đ/c Âu Dương Tú

Nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố được quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng (khóa XI):

  1. Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.
  2. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.
  3. Giám sát cấp ủy viên cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và đạo đức, lối sống theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.
  4. Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật.
  5. Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng.
  6. Kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp.