Thành viên Ban biên tập

02/10/2014

Đ/c LÊ VĂN CHIẾN

Trưởng Ban

(Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy HFIC)

Đ/c NGUYỄN BÙI BÍCH CHÂU

Phó Trưởng Ban thường trực

(Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy HFIC)

Đ/c DƯƠNG THẾ VŨ

Phó Ban phụ trách kỹ thuật

(UVBCH, Chủ tịch Công Đoàn HFIC, Trưởng Phòng Phòng Công nghệ thông tin))

Đ/c NGUYỄN HỒNG LONG

Thành viên

(Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh HFIC)

Đ/c NGUYỄN HOÀNG KHẢI

Thành viên

(Bí thư Đoàn Thanh niên HFIC)

Đ/c TRẦN LÊ DUY SƠN

Thành viên

(Chuyên trách Công Đoàn HFIC)

Đ/c DƯƠNG QUANG MINH

Thành viên

(Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin HFIC)