Ban Tuyên giáo Đảng ủy

02/10/2014
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 03- QĐ/ĐU ngày 03/9/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty (xem Quyết định); là cơ quan tham mưu giúp việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 03- QĐ/ĐU ngày 03/9/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty (xem Quyết định); là cơ quan tham mưu giúp việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Công ty về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực chính trị, tư tưởng bao gồm: công tác giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền, huấn học, nghiên cứu dư luận xã hội và một số lĩnh vực xã hội, nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên, người lao động và tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng.Đ/c Trương Văn Non- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trao Quyết định thành lập
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty cho đ/c Nguyễn Công Tĩnh- UVTV Đảng ủy.


Ban Tuyên giáo Đảng ủy được Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty giao thực hiện các nhiệm vụ: Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Công ty báo cáo, kiến nghị với Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Công ty; Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đến các cơ sở Đảng trực thuộc và các Đoàn thể; Xây dựng tài liệu, nội dung lĩnh vực công tác tuyên giáo; Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác tuyên giáo tại các cơ sở Đảng, các Đoàn thể Công ty; Tham mưu, đề xuất, triển khai công tác bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên; bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, cảm tình đảng; tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị trình độ sơ cấp cho cán bộ, đảng viên, người lao động; Xây dựng và phát triển mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, đội ngũ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở và các đoàn thể; Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác tuyên giáo do Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Thường trực Đảng ủy Công ty phân công. Cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, hoạt động của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty được quy định tại Quy chế số 05-QC/ĐU, ngày 20/11/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty về ban hành “Quy chế làm việc của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh” 

Giới thiệu một số hoạt động thời gian qua:


1. Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty tổ chức thành công và hiệu quả các hội nghị phổ biến, học tập, quán triệt việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Thành ủy đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động.Đồng chí Thân Thị Thư - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy
báo cáo chuyên đề về 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969- 2014
Đồng chí Trương Văn Non - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty
báo cáo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương khóa XI


2. Thường trực cơ quan giúp việc, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty chỉ đạo, triển khai việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”


Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố và đ/c TRƯƠNG VĂN NON - Bí thư Đảng ủy Công ty
tặng biểu trưng và hoa cho đại diện các tập thể tiêu biểu của Đảng bộ “Đạt thành tích trong học tập và
làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Đ/c Diệp Dũng - Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty tặng hoa cho các điển hình
tiêu biểu tham gia giao lưu tại Hội nghị Sơ kết và tuyên dương điển hình do Đảng bộ Cơ quan HFIC tổ chức.


3. Tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về các ngày lễ của đất nước, dân tộc; tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam…Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Công ty cùng đại diện Ban Tổ chức đợt hoạt động cắt băng khánh thành
Triển lãm ảnh, tư liệu, bằng chứng   khẳng định chủ quyền của Việt Nam
đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; tổ chức vào tháng 7/ 2014
Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ nhân viên HFIC xem Triển lãm ảnh, tư liệu, bằng chứng khẳng định chủ quyền
của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; tổ chức vào tháng 7/ 2014


4. Tổ chức, phối hợp tổ chức các hội thi tìm hiểu kiến thức, hoạt động truyền thống, về nguồn…Đ/c Nguyễn Minh Trí - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty và đ/c Nguyễn Công Tĩnh - UVTV,
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức trao tặng Cúp và giải thưởng cho Đội
Công ty Xổ số Kiến thiết thành phố đạt Giải nhất Hội thi “60 năm- Âm vang Điện Biên”
Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Công ty và các thành viên đoàn về nguồn “Về thăm Điện Biên Phủ Anh hùng”
trao tặng 60 suất học bổng cho học sinh người dân tộc có hoàn cảnh khó khăn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên


Thành tích đã đạt được

Ban Tuyên giáo Đảng ủy được Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tặng Giấy khen và biểu dương “Đạt thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2013- 2014” tại Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2013- 2014 của Đảng bộ, tổ chức ngày 16/5/2014.