Đội ngũ Cộng tác viên cơ sở

25/10/2014
1. Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh
    - Đ/c Tô Thị Thanh Bạch
    - Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

2. Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH MTV Quản lý & Kinh doanh Nhà Thành phố Hồ Chí Minh
    - Đ/c Vũ Thị Hương Giang
    - Đ/c Hồ Thành Thuận

3. Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH MTV Giao thông Sài Gòn
    - Đ/c Đào Thanh Phúc
    - Đ/c Phan Thế Anh

4. Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH MTV Cầu Phà
    - Đ/c Dương Đắc Chí

5. Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH MTV Chiếu Sáng Công Cộng
    - Đ/c Trương Thị Mỹ Linh
    - Đ/c Nguyễn Đức Ngọc Hoàng

6. Chi bộ Công ty cổ phần Cấp nước Kênh Đông
    - Đ/c Vũ Nguyên Thiên Kim
    - Đ/c Huỳnh Thị Bích Ngà

7. Chi bộ Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh (REE)
    - Đ/c Trần Thu Hiền
    - Đ/c Đặng Quang Vinh

8. Chi bộ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
    - Đ/c Lê Chí Thủ Khoa
    - Đ/c Dương Thành Minh

9. Chi bộ Quỹ Bảo lãnh Tín dụng Cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hồ Chí Minh
    - Đ/c Nguyễn Trần Tuấn