Công Ty TNHH Một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh

21/10/2014
Trước năm 2007, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà TPHCM là Chi bộ, rồi Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Sở Địa chính – Nhà đất. Cùng với quá trình phát triển của Công ty, tổ chức Đảng tại công ty cũng được thành lập và đi vào hoạt động.

Ngày 15/11/2007, Đảng ủy Khối Dân –Chính – Đảng ra Quyết định số 29-QĐTC/ĐUK về việc thành lập Đảng bộ cơ sở Công ty Quản lý kinh doanh nhà Thành phố trên cơ sở nâng cấp Đảng bộ bộ phận Công ty Quản lý kinh doanh nhà Thành phố trực thuộc Đảng ủy Sở xây dựng Thành phố thành Đảng bộ cơ sở và chuyển về trực thuộc Đảng bộ Khối Dân –Chính – Đảng Thành phố.
 
Ngày 06/8/2013, Đảng ủy Khối Dân –Chính – Đảng Thành phố có quyết định 231-QĐ/ĐUK chuyển giao Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh về trực thuộc Đảng bộ Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM.
Ngày 9/9/2013, Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM có Quyết định số 14-QĐ/ĐU tiếp nhận Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015 hiện có 5 đồng chí:
 • Đ/c Trần Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng thành viên – Bí thư Đảng ủy
 • Đ/c Võ Thị Nở - Phó Giám đốc Công ty - Phó bí thư Đảng ủy
 • Đ/c Trương Trọng Thảo – Giám đốc Công ty – Đảng ủy viên 
 • Đ/c Vũ Thị Hương Giang – Trưởng phòng Tổ chức hành chính – Đảng ủy viên
 • Đ/c Lê Quốc Dũng – Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng Sửa chữa nhà – Đảng ủy viênĐảng ủy công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM nhiệm kỳ 2010 - 2015


Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh hiện có 48 đảng viên sinh hoạt tại 5 chi bộ, là hạt nhân chính trị nòng cốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các phong trào của công ty. Với chức năng quản lý và bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước được Ủy ban nhân dân thành phố giao, công ty đã luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt các chù trương của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực quản lý nhà. Bên cạnh đó, công ty ngày càng mở rộng hoạt động trên lĩnh vực đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, khẳng định vai trò của doanh nghiệp trên thị trường.

Đảng bộ Công ty luôn chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và người lao động bằng nhiều hình thức sinh động, hiệu quả. Chế độ chào cờ, sinh hoạt toàn công ty hằng tháng được duy trì từ nhiều năm nay, là dịp để Đảng ủy – Ban giám đốc Công ty triển khai chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của công ty trực tiếp đến toàn thể đảng viên và người lao động. Việc học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhân các dịp lễ lớn là một thế mạnh của công ty trong nhiều năm qua, đã có tác dụng giáo dục sâu sắc đến đảng viên và người lao động.

Đảng bộ công ty luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong mọi hoạt động. Toàn thể đảng viên và người lao động nêu cao ý thức học tập và rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, khắc phục những mặt hạn chế, khuyết điểm để ngày càng làm tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Bằng những nỗ lực không ngừng của tập thể cấp ủy, đảng viên và người lao động công ty, hằng năm Đảng bộ Công ty đều được công nhận cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY

Công đoàn cơ sở công ty có 172 công đoàn viên, sinh hoạt tại 11 tổ công đoàn và 01 tổ công đoàn bộ phận. 
Ban Chấp hành Công đoàn Công ty gồm 7 thành viên:
 • Bà Võ Thị Nở - Phó Giám đốc Công ty - Chủ tịch Công đoàn;
 • Bà Vũ Thị Hương Giang – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Phó Chủ tịch Công đoàn;
 • Bà Nguyễn Thị Ánh Mai – Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư - Ủy viên;
 • Ông Lê Đình Quốc Việt – Phó phòng Kế hoạch đầu tư - Ủy viên;
 • Ông Trang Tấn Lộc – Phó phòng Tổ chức Hành chính - Ủy viên;
 • Bà Huỳnh Thị Thương Huyền – Phó phòng Tài chính Kế toán - Ủy viên;
 • Ông Đặng Văn Lành – XN Xây dựng Sửa chữa nhà - Ủy viên.
Hoạt động Công đoàn đã phát huy được vai trò làm chủ của người lao động trong xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Công ty và các đơn vị trực thuộc quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ngày càng tốt hơn dù nền kinh tế trong những năm qua gặp không ít khó khăn. Các hoạt động tương thân tương trợ trong nội bộ công ty, hoạt động đền ơn đáp nghĩa và từ thiện xã hội được đông đảo công đoàn viên tích cực tham gia…Hàng năm, Công đoàn Công ty đều tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để phát huy tiềm năng của mỗi người lao động, tạo sân chơi vui vẻ, bổ ích, tái tạo sức lao động đồng thời tăng tình đoàn kết giữa các phòng, ban, người lao động trong Công ty. 

Trong các năm qua, Công đoàn Công ty luôn đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc nhiều năm liền.

CHI ĐOÀN CÔNG TY

Chi đoàn thanh niên với 46 đoàn viên.
Ban Chấp hành Chi đoàn bao gồm:
 • Anh Đỗ Phi Long – Bí thư;
 • Anh Hồ Thành Thuận – Phó Bí thư;
 • Anh Quách Thanh Chương - Ủy viên;
 • Chị Nguyễn Anh Thư - Ủy viên;
 • Anh Lê Hoàng Thông - Ủy viên.
 là lực lượng xung kích trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các hoạt động phong trào của công ty và các hoạt động xã hội. Chất lượng sinh hoạt chi đoàn ngày càng được cải tiến theo hướng thiết thực, sinh động và hiệu quả, qua đó đã giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú sang Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Chi đoàn được xếp loại chi đoàn vững mạnh nhiều năm liền.

HỘI CỰU CHIẾN BINH CÔNG TY

Hội Cựu chiến binh Công ty hiện có 15 hội viên, 
Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh bao gồm:
 • Ông Phạm Công Mạnh – Chủ tịch;
 • Ông Phạm Văn Hùng – Phó Chủ tịch;
 • Ông Nguyễn Hoàng Giao - Ủy viên;
là những đồng chí luôn nêu cao tinh thần “anh bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong công tác chuyên môn và xung kích trong hoạt động phong trào, góp phần quan trọng trong các hoạt động phong trào chung của công ty.