Liên hệ

02/10/2014

Văn phòng Đoàn Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Lầu 2, 33 - 39 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 38213990 .      Fax: 08 38214036
E- mail: anh.th@hfic.vn