Hệ thống cơ sở hội Cựu chiến binh

02/10/2014
Tính đến tháng 9/2014, Tổng số có 38 Hội viên Hội CCB HFIC đang sinh hoạt, trong đó có 37 hội viên là nam (chiếm tỷ lệ 97,4%) và 1 hội viên là nữ (chiếm tỷ lệ 2,6%). Các hội viên hiện đang công tác tại 5 đơn vị

  • Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh ( HFIC)

  • Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII)

  • Công ty cổ phần cơ điện lạnh (REE)

  • Công ty cổ phần Cấp nước Kênh Đông (WASS)

  • Công ty cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức (TĐW)

Trong thời gian qua, bên cạnh nhiệm vụ chính là ổn định tổ chức, Hội CCB HFIC đoàn kết, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, hướng dẫn của Hội Cựu chiến binh Khối Dân – Chính – Đảng thành phố trước đây cũng như Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. 

Các hội viên của Hội CCB HFIC luôn phấn đấu giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong môi trường doanh nghiệp nhà nước trong thời kỳ mới. Mục tiêu cao nhất của Hội là phấn đấu cùng HFIC và các đơn vị, công ty thành viên hoàn thành nhiệm vụ chính trị: phục vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tốt, có lợi nhuận cao, đảm bảo thu nhập và chăm sóc an sinh xã hội cho người lao động.