Giới thiệu

02/10/2014
Công đoàn Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC), tiền thân là Công đoàn cơ sở (CĐCS) Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (HIFU), được thành lập tháng 4 năm 1997, sau đổi thành CĐCS HFIC (tháng 03/2010) và  nay là Công đoàn HFIC (tháng 10/2014), là Công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Công đoàn HFIC là một tổ chức chính trị - xã hội của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động (gọi chung là người lao động) thuộc HFIC và các đơn vị thành viên (gọi chung là hệ thống HFIC) tham gia tự nguyện nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh.

Công đoàn HFIC hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy HFIC; Có quan hệ hợp tác với Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo hệ thống HFIC; Có quan hệ phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS, Hội Cựu chiến binh hệ thống HFIC; Hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, theo quy định của Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn HFIC có chức năng: Đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tham gia quản lý hệ thống HFIC, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống HFIC; Tuyên truyền vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghệ nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng hệ thống HFIC ngày càng lớn mạnh.

 
 Đ/c Trương Hồng Sơn, Ủy viên UBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam, UV BTV, Chủ nhiệm UBKT
LĐLĐ Thành phố tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn HFIC NK 2023-2025 ngày 19/5/2023