Quá trình hình thành và phát triển

02/10/2014
Hội Cựu chiến binh Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (Hội CCB HFIC) được thành lập theo Quyết định số 02 QĐ/CCB ngày 04/09/2012 của Hội Cựu chiến binh khối Dân – Chính – Đảng thành phố.
Hội Cựu chiến binh Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (Hội CCB HFIC) được thành lập theo Quyết định số 02 QĐ/CCB ngày 04/09/2012 của Hội Cựu chiến binh khối Dân – Chính – Đảng thành phố, các hội viên hiện đang công tác tại 6 đơn vị, công ty thành viên gồm: 

  • Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh ( HFIC)

  • Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII)

  • Công ty cổ phần cơ điện lạnh (REE)

  • Công ty cổ phần phát triển đô thị Sài Gòn Tây Bắc (SCD)

  • Công ty cổ phần Cấp nước Kênh Đông (WASS)

  • Quỹ bảo lãnh tín dụng Thành phố Hồ Chí Minh (HCGF)

Ngày 25/03/2014 Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 141/QĐ-CCB điều chuyển Hội Cựu chiến binh HFIC từ Hội Cựu chiến binh Khối Dân – Chính – Đảng thành phố về trực thuộc Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh.