Liên hệ

02/10/2014

Công đoàn Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
33-39 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 38 212 990 - Fax: 38 214 243
Email: xuan.ptk@hfic.vn