Ban chấp hành hội Cựu chiến binh công ty

02/10/2014
Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II (2017 - 2022) gồm có 5 đồng chí:


Đ/c NGUYỄN HỒNG LONG
Chủ tịch Hội

           
Đ/c NGUYỄN HOÀNG GIAO
Phó Chủ tịch Hội


  
 

Đ/c LÊ HỒNG VIỆT
Phó Chủ tịch Hội

 
Đ/c PHẠM VĂN HÙNG
Ủy Viên

     

Đ/c HUỲNH QUỐC TUẤN
Ủy viên