Công Ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng công cộng TPHCM

27/10/2014
Giới thiệu sơ nét về Đảng ủy Công ty Chiếu sáng công cộng TPHCM
ĐẢNG ỦY CÔNG TY

Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh, tiền thân là Công ty Chiếu sáng vỉa hè thoát nước, được thành lập ngày 26/01/1993. 
 
Cùng với quá trình phát triển của Công ty, tổ chức Đảng tại Công ty cũng được thành lập và đi vào hoạt động. Trước năm 2005, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh là Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Sở Giao thông công chính. Ngày 08/02/2006, Đảng bộ Sở Giao thông công chính thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định số 02-QĐ/ĐU về thành lập Đảng bộ cơ sở Công ty Chiếu sáng công cộng trên cơ sở Chi bộ cơ sở Chiếu sáng công cộng trực thuộc Đảng bộ Sở Giao thông công chính thành phố Hồ Chí Minh và chỉ định cấp ủy lâm thời gồm 07 đồng chí. Ngày 25/5/2010 thực hiện Quyết định số 27-QĐ/ĐU của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải về việc chuẩn y cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2010-2015, qua đó có 11 đồng chí được chuẩn y vào Ban Chấp hành và có 03 đồng chí trong Ban Thường vụ.
 
Thực hiện Quyết định số 4608/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về chuyển giao Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh về làm doanh nghiệp thành viên của Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện thí điểm chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước. Vì vậy, chuyển giao toàn bộ Đảng bộ Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh từ Đảng bộ Sở Giao thông vận tải về Đảng bộ Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh.
 
Ngày 16/8/2013, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải có quyết định 92-QĐ/ĐU chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng Thành phố Hồ Chí Minh về trực thuộc Đảng bộ Công ty Đầu tư tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 09/9/2013, Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM có Quyết định số 11-QĐ/ĐU tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng và đảng viên Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Hiện Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015 là 11 đồng chí, gồm:
 
- Đ/c Phạm Hưng Út – Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty.
- Đ/c Huỳnh Trí Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty.
- Đ/c Trần Chiến Thắng – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 1; Phó Giám đốc Công ty.
- Đ/c Nguyễn Minh Tuấn – Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT; Phó Giám đốc Công ty.
- Đ/c Dương Chí Nam – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 2; Phó Giám đốc Công ty.
- Đ/c Phạm Thị Xuân Liễu – Đảng ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ 1; Kiểm soát viên Công ty.
- Đ/c Nguyễn Thị Hiền – Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Công ty.
- Đ/c Nguyễn Vĩnh Tân – Đảng ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ 3; Giám đốc Xí nghiệp Chiếu sáng 2.
- Đ/c Trần Quang Nguyên – Đảng ủy viên, phụ trách công tác Dân vận; Giám đốc Xí nghiệp Tư Vấn Công trình chiếu sáng công cộng.
- Đ/c Nguyễn Huy – Đảng ủy viên, phụ trách công tác Tuyên giáo; Giám đốc Trung Tâm Điều Khiển Hệ thống chiếu sáng công cộng.
- Đ/c Huỳnh Thanh Hà – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 4; Giám đốc Xí nghiệp Chiếu sáng 5.
 
 Ban Chấp hành Đảng bộ công ty 

Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh hiện có 06 chi bộ trực thuộc với 124 đảng viên. Trong đó, Chi bộ 1 có 28 đảng viên (gồm Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Kế toán Tài chính và Phòng Kế hoạch Vật tư), Chi bộ 2 có 27 đảng viên (gồm Phòng Kỹ thuật An toàn, Trung tâm Điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng và Xí nghiệp Tư vấn công trình chiếu sáng công cộng), Chi bộ 3 có 19 đảng viên (gồm Xí nghiệp Chiếu sáng 1, 2, 3, 4), Chi bộ 4 có 17 đảng viên (gồm Xí nghiệp Chiếu sáng 5, 6, 7, 8), Chi bộ 5 có 21 đảng viên (gồm Xí nghiệp Tín hiệu giao thông 1, 2, Xí nghiệp Tuần tra giám sát) và Chi bộ 6 có 12 đảng viên (gồm Xí nghiệp Thi công, Cơ điện, Cơ giới).
 
Là hạt nhân chính trị nòng cốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các phong trào của công ty. Với chức năng quản lý vận hành, duy tu, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát giao thông, bảng thông tin giao thông điện tử, bộ lập trình PLC, cáp quang, thiết bị thu nhận truyền dẫn thông tin hình ảnh bằng kỹ thuật số về trung tâm điều khiển trên toàn thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, đang thi công xây lắp các công trình lớn chuyên ngành trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh và trên cả nước. Có năng lực về thiết kế, thi công xây lắp, quản lý vận hành và duy tu, sửa chữa các hệ thống chuyên ngành.
 
Đảng bộ Công ty luôn chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và người lao động bằng nhiều hình thức sinh động, hiệu quả. Chế độ sinh hoạt, hội họp định kỳ hằng tháng được duy trì, là dịp để Đảng ủy – Ban giám đốc Công ty triển khai chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty đến toàn thể đảng viên và người lao động. Việc học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục được triển khai sâu rộng đến đảng viên và người lao động.
 
Đảng bộ công ty luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong mọi hoạt động. Toàn thể đảng viên và người lao động nêu cao ý thức học tập và rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, khắc phục những mặt hạn chế, khuyết điểm để ngày càng làm tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công.
 
 Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên Công ty  
 
 Ban Lãnh đạo Công ty 
 
 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty  
 
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY

Công đoàn cơ sở Công ty có 558 công đoàn viên, sinh hoạt tại 20 Tổ Công đoàn. 

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty gồm 15 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Hiền – Chủ tịch Công đoàn Công ty
- Bà Hoàng Bội Lan – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty
- Ông Đỗ Ngọc Dũng – Ủy viên Thường vụ Công đoàn Công ty
- Ông Trương Đức Thiện – Ủy viên Thường vụ Công đoàn Công ty
- Ông Bùi Quang Nhật – Ủy viên Thường vụ Công đoàn Công ty
- Ông Nguyễn Trường An – Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty
- Bà Nguyễn Thị Minh Thư – Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty
- Ông Thái Chí Bồng – Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty
- Ông Nguyễn Văn Mai – Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty
- Ông Nguyễn Vạn Lý – Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty
- Ông Võ Giang Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty
- Ông Ngô Duy Thành – Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty
- Bà Lê Nhật Hương Thảo – Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty
- Ông Trần Thanh Thủy – Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty
- Bà Nguyễn Thị Hồng Tuyết – Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty
 
 Hoạt động Công đoàn đã phát huy được vai trò làm chủ của người lao động trong xây dựng và phát triển Công ty. Công ty và các đơn vị trực thuộc quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ngày càng tốt hơn dù nền kinh tế trong những năm qua gặp không ít khó khăn. Các hoạt động tương thân tương trợ trong nội bộ công ty, hoạt động đền ơn đáp nghĩa và từ thiện xã hội được đông đảo công đoàn viên tích cực tham gia… Hàng năm, Công đoàn Công ty đều tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để phát huy tiềm năng của mỗi người lao động, tạo sân chơi vui vẻ, bổ ích, tái tạo sức lao động đồng thời tăng tình đoàn kết giữa các phòng, ban, người lao động trong Công ty. 
Trong các năm qua, Công đoàn Công ty luôn đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc nhiều năm liền.
 
ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY

Đoàn Thanh niên Công ty có 241 đoàn viên, với Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty gồm:

- Anh Phạm Anh Vũ – Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty
- Anh Nguyễn Viết Nghĩa – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty
- Chị Lê Nhật Hương Thảo – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công ty
- Anh Trần Quang Pháp – Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty
- Anh  Huỳnh Chí Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty
- Anh Đinh Quốc Anh – Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty
- Anh Phạm Minh Tân – Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty
- Anh Bùi Sỹ Nam – Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty
- Anh Nguyễn Tấn Nghĩa – Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty
- Anh Lê Thanh Nhàn – Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty
- Anh Trần Bá Đăng – Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty
 
Đoàn Thanh niên Công ty
Các đoàn viên luôn tích cực tham gia hoạt động đoàn, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, Ban Giám đốc Công ty, sự hỗ trợ nhiều mặt của Công đoàn, tạo ra những động lực trực tiếp giúp các Chi đoàn cũng như Đoàn Công ty vững mạnh và phát triển, là điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức và tham gia các hoạt động đoàn do Đoàn cơ sở, Đoàn cấp trên phát động. Ban Chấp hành luôn chủ động tổ chức các hoạt động trong phạm vi của Đoàn, các hoạt động này đã góp phần làm cho các phong trào của Đoàn Công ty ngày càng đa dạng, ý nghĩa, tạo ra một sân chơi lành mạnh và bổ ích, là cơ hội cho các đoàn viên đóng góp sức trẻ trong phong trào xây dựng đất nước. Chất lượng sinh hoạt Đoàn Công ty và các Chi đoàn ngày càng được cải tiến theo hướng thiết thực, sinh động và hiệu quả, qua đó đã giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú sang Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Trong nhiều năm liền, Đoàn Công ty luôn đạt danh hiệu xuất sắc, đóng góp nhiều vào thành tích chung của Đoàn cấp trên.
 
MỘT VÀI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
 
 Về nguồn tại Đền Bến Dược (Củ Chi)
 
 Lễ ra quân nâng cấp hệ thống chiếu sáng hẻm 56 Âu Dương Lân
và hẻm 124 Phạm Thế Hiển Phường 2, Quận 8
 
 Công trình thanh niên vệ sinh trụ đèn chiếu sáng