Cấp Ủy Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

21/10/2014
GIỚI THIỆU ĐẢNG BỘ CƠ QUAN HFIC

Đảng bộ cơ quan Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Đảng bộ cơ quan HFIC) là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Giai đoạn trước tháng 9/2013

Đảng bộ cơ quan HFIC trực thuộc Đảng bộ khối Dân-Chính-Đảng thành phố gồm có 07 chi bộ trực thuộc với tổng số 139 đảng viên; trong đó riêng cơ quan Công ty HFIC có 02 chi bộ là Chi bộ 1 và Chi bộ 2, 05 chi bộ còn lại là: Chi bộ Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố, Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố, Chi bộ Công ty cổ phần Cơ Điện lạnh, Chi bộ Công ty cổ phần Cấp nước Kênh Đông, Chi bộ Công ty cổ phần Phát triển đô thị Sài Gòn - Tây Bắc.

Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở có 07 đồng chí gồm Bí thư, 01 Phó Bí thư và 05 ủy viên; trong đó có 05 đồng chí công tác tại HFIC, 01 đồng chí công tác tại Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố và 01 đồng chí công tác tại Công ty cổ phần Phát triển đô thị Sài Gòn - Tây Bắc.

- Những thành tích đã đạt được

Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP là tổ chức cơ sở Đảng 5 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh (từ năm 2008 đến 2012). Trong đó có 4/7 chi bộ trực thuộc cũng liên tục 5 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh là Chi bộ 1, Chi bộ 2 thuộc cơ quan Công ty HFIC, Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP và Chi bộ Công ty cổ phần Cơ Điện lạnh. Các chi bộ còn lại do thành lập sau, cũng liên tục đạt trong sạch, vững mạnh 3 năm liền (từ năm 2010 đến 2012).

Số đảng viên đạt đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm ở các chi bộ đạt trên 90%; Số đảng viên đạt xuất sắc 3 năm liên tục, được Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng thành phố xét khen thưởng từ năm 2010 tháng 9/2013 có 07 đồng chí.

2. Giai đoạn từ tháng 9/2013-nay

- Theo Quyết định số 2234-QĐNS/TU ngày 21/6/2013, Đảng bộ cấp trên cơ sở Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập gồm có 14 tổ chức đảng,  tách Đảng bộ cơ sở thành lập Đảng bộ cơ quan HFIC trên nền tảng chi bộ 1 và chi bộ 2 thuộc cơ quan HFIC  và 05 chi bộ của các công ty cổ phần trực thuộc Đảng bộ cấp trên cơ sở.

Theo Quyết định số 07/QĐ-ĐU ngày 03/9/2013 của Đảng ủy HFIC, Đảng bộ cơ quan HFIC được thành lập gồm 53 đảng viên, số đảng viên tính đến 15/10/2014 là 59 đảng viên.

Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan HFIC được Ban thường vụ Đảng ủy Công ty HFIC chỉ định gồm 05 đồng chí, đến tháng 10/2014 còn 04 đồng chí do 01 đồng chí nghỉ hưu và chuyển sinh hoạt Đảng về địa phương.

Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan HFIC nhiệm kỳ 2013-2015 gồm có

1. Đ/c Diệp Dũng, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty HFIC, Tổng Giám đốc HFIC, Bí thư Đảng ủy cơ quan HFIC;
2. Đ/c Phạm Thị Minh Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty HFIC, Kiểm soát viên HFIC, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan HFIC kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan HFIC;
3. Đ/c Đặng Hải Yến, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty HFIC kiêm Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty HFIC, Kiểm soát viên phụ trách chung HFIC, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan HFIC;
4. Đ/c Hoàng Đình Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty HFIC, Trưởng phòng Kế hoạch và nghiên cứu phát triển HFIC, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan HFIC.

 
Bí thư Đảng ủy Công ty chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan HFIC, nhiệm kỳ 2013 - 2015

Đảng bộ cơ quan HFIC gồm


   - Chi bộ 1 (Đảng-Đoàn thể)
   - Chi bộ 2 (quản lý vốn và tài chính)
   - Chi bộ 3 (quản lý kế hoạch và đầu tư)
   - Chi bộ 4 (pháp chế)

 
 Thường trực Đảng ủy cơ quan HFIC trao quyết định thành lập và chỉ định cấp ủy 4 chi bộ trực thuộc

3. Những công tác trọng tâm Đảng ủy cơ quan HFIC tập trung lãnh đạo

- Công tác tuyên giáo của Đảng ủy

+ Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, của Công ty, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ tổ chức tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng của Đảng bộ nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn , tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị đảng viên, cán bộ nhân viên với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với đặc điểm của Công ty như tổ chức các buổi tọa đàm, hội thi góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của đảng viên

 
Tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị đảng viên, cán bộ nhân viên qua
hình thức giao lưu các gương điển hình

Ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, trong nội bộ các tổ công đoàn; vào các buổi chào cờ sáng thứ hai, lãnh đạo Công ty thường xuyên trao đổi với đảng viên, cán bộ nhân viên Công ty về những chính sách, chủ trương mới, thông tin kịp thời các nhiệm vụ chính trị Công ty được giao, những kết quả khả quan đạt được cùng những khó khăn thách thức Công ty gặp phải trong tình hình khó khăn chung của kinh tế cả nước; qua đó, nhận thức của đảng viên, cán bộ nhân viên Công ty được nâng lên rõ rệt, phấn khởi, tin tưởng vào  kết quả sản xuất kinh doanh Công ty đã đạt được, thấu hiểu với những khó khăn của Công ty, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+Lãnh đạo các chi bộ và các tổ chức Đoàn thể thực hiện đầy đủ các chuyên đề “học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” theo các nội dung, chủ đề đăng ký.

+Lãnh đạo cán bộ, đảng viên của Đảng bộ nghiêm túc học tập các Nghị quyết của Đảng, các đợt sinh hoạt chính trị do cấp ủy cấp trên tổ chức.

- Công tác tổ chức đảng và đảng viên

Đảng ủy cơ quan HFIC đã luôn quan tâm, chú trọng công tác xây dựng quy hoạch, đề xuất quy hoạch theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, thường xuyên rà soát và có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức, lý luận chính trị cho cán bộ trong diện quy hoạch. Đảng ủy đã luôn quan tâm đến công tác cán bộ của HFIC, đã họp, cho ý kiến bổ nhiệm và đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy bổ nhiệm cán bộ theo phân cấp.

- Thường xuyên đề xuất tổ chức các lớp bồi dưỡng cấp ủy chi bộ để bồi dưỡng nghiệp vụ trong công tác đảng; lớp Đảng viên mới và lớp học cho cảm tình đảng để nâng cao nhận thức về mục đích, lý tưởng của Đảng, về động cơ xin vào Đảng của quần chúng ưu tú.

 
Công tác phát triển Đảng luôn được Đảng ủy quan tâm

- Thực hiện công tác phát triển Đảng, Đảng ủy cơ quan HFIC chú trọng chất lượng và tuân thủ nghiêm  quy trình kết nạp Đảng, công nhận đảng viên chính thức theo các quy định của Trung ương và cấp ủy các cấp đề ra. Tính đến tháng 10/2014, Đảng bộ cơ quan HFIC đã kết nạp 04 đảng viên; thực hiện chuyển đảng chính thức cho 03 đảng viên dự bị; làm thủ tục đề nghị cấp thẻ đảng cho 04 đảng viên; đã gửi 06 lý lịch của quần chúng ưu tú về bộ phận bảo vệ chính trị nội bộ Ban Tổ chức Đảng ủy để hỗ trợ thẩm định, xác minh phục vụ phát triển đảng.

- Công tác kiểm tra, giám sát

Định kỳ hàng năm, Đảng ủy cơ quan HFIC đề ra chương trình kiểm tra giám sát năm. Ủy ban kiểm tra cơ quan HFIC đã trao đổi thường xuyên với Ủy ban kiểm tra Công ty, cấp ủy các chi bộ phụ trách công tác kiểm tra để nắm bắt tình hình, kịp thời hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm tra. + Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan HFIC, cấp ủy các chi bộ được phân công phụ trách kiểm tra luôn tham gia các  buổi tập huấn, cập nhật kiến thức cũng như các quy định mới liên quan đến công tác kiểm tra giám sát để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

 
Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cơ quan báo cáo tại hội nghị kiểm tra giám sát

- Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy và trong Đảng bộ: tiếp tục tập trung đổi mới để phát huy hiệu quả, theo đó, chú trọng việc ban hành và tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, người lao động HFIC thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, tạo ra sự chuyển biến về năng lực lãnh đạo, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ. Qua những biện pháp này, thực sự làm cho nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được giữ vững; mối quan hệ giữa lãnh đạo cấp uỷ, chi bộ với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu được cụ thể hoá bằng hệ thống quy chế làm việc, các quy chế, quy định quản lý nội bộ được vận hành trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Công ty.

Chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, Đảng bộ được đổi mới phương thức và duy trì có nền nếp hơn, từ đó, phát huy được tinh thần đấu tranh phê bình, tự phê bình, tạo ra bước tiến mới trong công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện cho cán bộ đảng viên và người lao động. Tập thể Đảng ủy luôn luôn thống nhất ý chí và hành động, duy trì chế độ sinh hoạt hàng tháng với những nội dung thiết thực cụ thể, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo của Đảng bộ và định hướng nội dung sinh hoạt cho các chi bộ.

- Về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đảng ủy chỉ đạo cấp ủy thường xuyên nhắc nhở đảng viên thực hiện nghiêm túc Sổ đăng ký tu dưỡng để ghi chép về quá trình học tập, tu dưỡng của bản thân trong năm. Việc sử dụng sổ thường xuyên đã giúp phần lớn cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức.

 
 Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Việc học tập và thường xuyên quán triệt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt đã phát huy hiệu quả, trách nhiệm, vai trò từng cá nhân, tập thể trong công tác, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đều nêu cao tính gương mẫu, đi đầu để đảng viên và quần chúng học tập, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ… Từ đó đã tạo chuyển biến tích cực trong cả nhận thức và hành động góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng ở HFIC./.