Quá trình hình thành và phát triển

02/10/2014
  • Tháng 4/1997: Công đoàn cơ sở (CĐCS) Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (HIFU) được Công đoàn Khối Chính quyền Thành phố thành lập với số lượng đoàn viên khoảng 40 người.
  • Tháng 03/2010: CĐCS Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) được Công đoàn Viên chức Thành phố thành lập trên cơ sở tổ chức lại CĐCS HIFU. CĐCS HFIC gồm 7 CĐCS thành viên với tổng số 1.772 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là người lao động), trong đó có 1.704  đoàn viên Công đoàn.
  • Ngày 01/10/2014: Công đoàn HFIC được Liên đoàn Lao động Thành phố thành lập (theo quyết định số 65/QĐ-LĐLĐ) trên cơ sở nâng cấp từ CĐCS HFIC. Công đoàn HFIC gồm 15 CĐCS với tổng số 5.604 người lao động, trong đó có 5.237 đoàn viên Công đoàn.

  • Tính đến tháng 6/2020, Công đoàn HFIC có 6.542 công nhân viên chức lao động và 6.288 đoàn viên Công đoàn đang sinh hoạt tại 17 CĐCS trực thuộc.

Trong quá trình hoạt động, Công đoàn HFIC luôn là chỗ dựa tin cậy, là niềm tin của người lao động thuộc hệ thống HFIC, đồng thời luôn được Công đoàn cấp trên đánh giá cao, Công đoàn HFIC đã giữ vững danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc suốt từ khi thành lập đến nay.

 
Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành lâm thời Công đoàn ra mắt
tại lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn HFIC