Ban chấp hành đoàn công ty

02/10/2014

   
 Đ/c Nguyễn Việt Trường An
 Bí thư
            
 Đ/c Nguyễn Hoàng Khải
 Phó Bí thư thường trực
     
 Đ/c Nguyễn Bùi Bích Châu
 Phó Bí thư - Chủ nhiệm UBKT
 

 Đ/c Phạm Minh Tân
 Ủy viên thường vụ
     
 Đ/c Nguyễn Đức Hoài
 Ủy viên thường vụ
  Đ/c Võ Huỳnh Anh Kiệt
 Ủy viên
     
 Đ/c Lê Phương Oanh
 Ủy viên
 
 Đ/c Nguyễn Anh Tuấn
 Ủy viên
     

 Đ/c Nguyễn Thị Thu Thanh
 Ủy viên
 
 Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Yến
 Ủy viên
     
 Đ/c Từ Thị Kim Loan
 Ủy viên
 
 Đ/c Ngô Thanh Lương
 Ủy viên
     

 Đ/c Hồ Thành Thuận
 Ủy viên
 
Đ/c Nguyễn Trần Tuấn
Ủy viên
     

 Đ/c Võ Nhật Tiến
 Ủy viên
   

 

Ủy ban kiểm tra Đoàn HFIC:Đ/c Nguyễn Bùi Bích Châu
Chủ nhiệm
 Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Yến
Phó Chủ nhiệm

 

 
 
 Đ/c Nguyễn Phương Hồng
Ủy viên
 Đ/c Lại Thị Mỹ Linh
Ủy viên 
Đ/c Nguyễn Trần Hải Đăng
Ủy viên