Hướng dẫn nghiệp vụ

02/10/2014

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CÔNG ĐOÀN

1. Các văn bản:

TT Cơ quan ban hành
Số văn bảnNgàyNội dungTải về
 1 Tổng LĐLĐ
  2015Phần mềm Kế toán Công đoàn 2015 (bản Unicode)
Tải về
 2 Tổng LĐLĐ
  2014 Phần mềm Kế toán Công đoàn 2014 Tải về
3 Tổng LĐLĐ272/QĐ-TLĐ
 07/03/2014 Quy định thu, chi, quản lý tài chính Công đoàn
 Tải về

2. Các nội dung khác:
(đang cập nhật)