CHI BỘ TDH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV/2017

28/12/2017
Yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới luôn gắn liền với phát triển kinh tế tri thức, hội nhập quốc tế, và đòi hỏi những giá trị mới về phong cách đạo đức của Cán bộ, Đảng viên (CB, ĐV) cả trong nhận thức và hành động. Thực tiễn cho thấy cần phải xây dựng mẫu người Lãnh đạo Quản lý phù hợp với nhu cầu của Dân tộc, xu thế tiến bộ của Thời đại.  Phong cách làm việc Quần chúng bao hàm sự sâu sát, gần gũi, lắng nghe, học hỏi Quần chúng;  Phong cách làm việc Tập thể Dân chủ bao hàm việc tôn trọng tập thể, tranh thủ, phát huy ý kiến, sáng tạo của nhiều người, không áp đặt, độc đoán, chuyên quyền;  Phong cách làm việc Khoa học lại đòi hỏi tính chính xác, thực tế, nghiên cứu cẩn trọng và chi tiết;  Bên cạnh đó là đòi hỏi chương trình, kế hoạch rõ ràng, toàn diện, cụ thể, thường xuyên giám sát, kiểm tra và tổng kết thực tiễn.

Căn cứ Hướng dẫn số 08-HD/BTGĐU ngày 29/1/2016 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (Đảng ủy HFIC), về việc xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt Chuyên đề;  Chi bộ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Chi bộ TDH) lập Kế hoạch số 116-KH/CBTDH ngày 01/2/2017 để triển khai Sinh hoạt Chuyên đề cho cả năm 2017;  Theo đó, ngày 26/12/2017 Chi bộ đã tổ chức buổi Sinh hoạt Chuyên đề trong Quý IV/2017 với Chủ đề:  “Phong cách làm việc Dân chủ, Khoa học”.

Mở đầu buổi sinh hoạt, Đ/c Bí thư Chi bộ giới thiệu Báo cáo viên, trình bày tóm tắt Phần Nội dung Báo cáo Chuyên đề, cụ thể gồm có các nội dung chính như:  (1)  Tư tưởng Hồ Chí Minh về Phong cách làm việc Dân chủ, Khoa học;  (2)  Phong cách làm việc dân chủ;  (3)  Phong cách Quần chúng;  (4)  Phong cách làm việc Khoa học;  (5)  Phong cách nêu gương, nói đi đôi với làm.

    Đ/c Báo cáo viên trình bày cụ thể, toàn diện, mỗi phần đều có giải thích chi tiết, minh họa cụ thể, phần cuối đã nêu được những gợi ý trọng tâm để tập thể Chi bộ thảo luận.  Đặc biệt trong phần liên hệ thực tiễn tại đơn vị, Chi bộ đã nêu lên nhiều vấn đề rất hay cần nghiên cứu sâu hơn nhằm rèn lyện hơn nữa Phong cách làm việc Dân chủ, Khoa học trong thời gian tới; Cụ thể là các chủ điểm sau đây: 
-  Vai trò của người Cán bộ càng lớn thì trách nhiệm của họ càng nặng nề;  Do đó, để làm tốt nhiệm vụ, người Cán bộ cần phải có đủ đức, đủ tài;  Và đức, tài của người Cán bộ lại được thể hiện sinh động qua phong cách làm việc. Qua thực tiễn Cách mạng, Hồ Chí Minh luôn đặt nặng vấn đề bồi dưỡng, rèn luyện phong cách làm việc tốt, dân chủ, khoa học là yêu cầu thường xuyên, cấp bách cho mỗi CB, ĐV để có thể phục vụ tốt cho Nhân dân;  Và mỗi CB, ĐV phải không ngừng rèn luyện bản thân để có được những tác phong gương mẫu đó.
 
-  Phân tích về Phong cách nêu gương, phong cách làm việc Dân chủ, Khoa học và mang tính Quần chúng, Chi bộ có ý kiến bổ sung như sau:

(1)  Phong cách nêu gương, nói đi đôi với làm
Nói đi đôi với làm không chỉ là nguyên tắc, đạo đức, mà còn là biểu hiện của sự gương mẫu, trong sáng của mỗi con người.  Mỗi CB, ĐV phải xác định tư tưởng về mở rộng và phát huy dân chủ trong Đảng, tăng cường đối thoại;  Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, cửa quyền, nói không đi đôi với làm;  Khắc phục mọi biểu hiện trung bình chủ nghĩa, cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, sa sút về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống;  Phải luôn đổi mới tác phong, lề lối làm việc, dân chủ, khoa học và phải là hạt nhân hội tụ đoàn kết trong đơn vị.  Người Cán bộ trước hết phải là một công dân tốt, gương mẫu, và một trong những nội dung quan trọng là phải nêu gương, nói đi đôi với làm.  Nói đi đôi với làm không chỉ là một chuẩn mực trong đạo đức truyền thống, mà còn là chuẩn mực trong đạo đức công vụ tối thiểu.  Việc nói đi đôi với làm mang lại cho quần chúng lòng tin và sự tôn trọng đối với người Cán bộ, do đó họ dễ dàng thực thi quyền lãnh đạo của mình. 

(2)  Phong cách Quần chúng
Trước hết mỗi CB, ĐV phải gần gũi Quần chúng, lắng nghe và thấu hiểu mong muốn của Quần chúng.  Người Cán bộ phải thường xuyên đi xuống cơ sở, lắng nghe ý kiến của Quần chúng;  Phải có bản lĩnh vững vàng để vừa nâng cao trình độ giác ngộ, dân trí của Quần chúng, nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của họ, vừa thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của mình.  Phong cách Quần chúng của người Cán bộ là biết hòa mình vào cuộc sống của người lao động, biết chia sẻ với niềm vui của bà con, băn khoăn với trăn trở của họ, và nhất là tìm cách tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để giúp họ vươn lên.  Người Cán bộ phải biết cách tổ chức phong trào phù hợp với trình độ, năng lực thực tế của quần chúng, căn cứ vào thực tế để điều chỉnh những vấn đề chưa hợp lý.  Họ còn phải biết dựa vào Quần chúng, phát huy sức mạnh Tập thể để triển khai và hoàn thành tốt công việc.  Trong công tác và trong sinh hoạt, nếu người Cán bộ giản dị, hòa đồng, thấm nhuần Tác phong Quần chúng, họ sẽ được mọi người yêu thương, tin cậy, ủng hộ và khi đó, việc gì cũng có thể thành công.  Phong cách Quần chúng còn thể hiện ở chỗ luôn quan tâm giáo dục, vận động, tuyên truyền, định hướng cho Nhân dân biết sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;  Đồng thời tổ chức chăm lo cho Nhân dân có cuộc sống ngày càng hạnh phúc. 

(3)  Phong cách làm việc Dân chủ
Nếu người Cán bộ không có tác phong dân chủ, là họ tự tước đi của mình vũ khí hữu hiệu nhất để hoàn thành nhiệm vụ.  Đi sát thực tế, nắm đúng thời cơ để có chủ trương đúng và thực hiện thành công chủ trương ấy.  Phong cách làm việc của người Cán bộ có nhiều nội dung nhưng tất cả đều gắn bó chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau và xuất phát từ yêu cầu về tài và đức.  Những người làm việc dân chủ, gần gũi quần chúng là bởi họ trọng dân, yêu dân, tin dân.  Phong cách làm việc Dân chủ là phong cách hàng đầu mà mỗi CB, ĐV cần phải có;  Phải tạo được không khí dân chủ bằng cách chân thành lắng nghe và khơi gợi mọi người nói ra quan điểm, ý kiến của mình.  Được như vậy thì tập thể mới hăng hái đề ra sáng kiến.  Nếu sáng kiến được coi trọng thì tập thể đó càng thêm hăng hái sáng tạo và làm việc.  Phong cách dân chủ của người CB, ĐV không chỉ khơi nguồn sáng tạo, phát huy tinh thần cống hiến của tập thể, mà còn làm cho tổ chức đơn vị, đoàn thể thêm gắn bó.  Người có tác phong dân chủ là người thực hành tốt nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, Cá nhân phụ trách”, để phát huy trí tuệ và kinh nghiệm của mọi người. 

(4)  Phong cách làm việc Khoa học
Người Cán bộ không chỉ có phong cách làm việc dân chủ, mà còn phải làm việc một cách khoa học;  Người Cán bộ làm việc gì cũng phải có mục đích và kế hoạch rõ ràng, thiết thực.  Muốn có kế hoạch khoa học thì phải xét kỹ hoàn cảnh mà sắp đặt công việc cho đúng.  Người làm việc khoa học phải biết quý trọng thời gian, biết giờ nào làm việc ấy, có năng lực giải quyết công việc một cách tốt nhất trong một thời gian ngắn nhất.  Người Cán bộ phải biết tiết kiệm thời gian của mình và của người khác;  Cách tốt nhất là tập trung giải quyết dứt điểm từng công việc.  Làm việc có khoa học đòi hỏi phải cụ thể, kịp thời, thiết thực, phải có trọng tâm, phải kiểm tra để nắm việc, nắm tình hình.  Làm việc có khoa học là làm từ việc gốc, việc chính, từ việc nhỏ đến việc lớn.  Có thể mục đích, chương trình, kế hoạch đặt ra là đúng, nhưng khi thực hiện do chủ quan nên kết quả công việc bị hạn chế, hiệu quả thấp hoặc thất bại.  Phong cách làm việc khoa học yêu cầu người Cán bộ giải quyết công việc trên cơ sở khách quan, trên nền tảng thực tế để lựa chọn phương án khả thi trong tổng thể chiến lược lâu dài.  Phong cách khoa học còn đòi hỏi người Cán bộ phải sắp xếp công việc hợp lý, biết cách kiểm tra, giám sát công việc hiệu quả.  Kiểm tra còn có tác dụng phân loại, đánh giá, rút kinh nghiệm.  Phong cách làm việc khoa học còn được biểu hiện rõ ở chỗ khi làm xong một công việc, dù thành công hay thất bại đều có tổng kết rút kinh nghiệm.  Người lãnh đạo phải biết sử dụng bộ máy giúp việc một cách khoa học, hiệu quả và thường xuyên kiểm tra công việc. 

Tóm lại, trong công tác, lao động, sản xuất, mỗi CB, ĐV phải nêu gương, thể hiện rõ thái độ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.  Xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc cần phải cụ thể, thiết thực, rõ ràng, đúng mực, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế; đồng thời phải bàn bạc kỹ lưỡng và thấu đáo.  Tránh việc vạch ra chương trình, kế hoạch to tát, nhưng lại ít tìm cách để thực hiện hoàn tất. Ðặt ra kế hoạch và chương trình không tính đến năng lực của những người thi hành thì việc gì làm cũng không triệt để, kém hiệu quả.  Trong tình hình hiện nay, việc đổi mới phong cách làm việc đang là một vấn đề quan trọng và cấp thiết;  Trước tiên, mỗi CB, ĐV phải tự mình tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững tri thức, biết trao đổi, làm việc với từng đối tượng cụ thể một cách dân chủ, văn hóa.  Đồng thời, để hình thành phong cách làm việc khoa học yêu cầu mỗi CB, ĐV phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân.

Kết thúc Buổi Sinh hoạt, Đ/c Bí thư thay mặt Chi bộ biểu dương tinh thần hăng hái nhiệt tình của Tập thể Chi bộ, đã cố gắng dành thời gian nghiên cứu, tổng hợp, lập Đề cương báo cáo, phần trình bày của Báo cáo viên tương đối đầy đủ, sâu sắc.  Tập thể Chi bộ đều đã hiểu rõ, quán triệt nội dung, tinh thần của Chuyên đề, đã đóng góp và bổ sung ý kiến rất phong phú;  Đ/c Bí thư bổ sung: 
-  CB, ĐV cần cố gắng thực hiện tốt việc giao tiếp, ứng xử, tiếp thu ý kiến, học hỏi, trao đổi công việc với đồng nghiệp, tự học nâng cao nghiệp vụ thuộc công tác chuyên môn, nhằm trau dồi kiến thức và nâng cao hiệu quả công việc.  Bên cạnh đó là luôn giữ mối quan hệ thân thiện, đoàn kết khi giao tiếp với tổ chức, cá nhân.
-  Phong cách dân chủ là đặc trưng cơ bản của phong cách lãnh đạo, quản lý, nhất là đối với đội ngũ Cán bộ Lãnh đạo ở cơ sở.  Trong mọi hoàn cảnh, tinh thần ấy cần luôn được phát huy, để khơi dậy sự tham gia nhiệt tình và những đóng góp sáng tạo của Quần chúng, nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.  Phong cách Lãnh đạo Dân chủ chính là phải gắn bó với tập thể, lắng nghe ý kiến tập thể, luôn tranh thủ bàn bạc để có được quyết định đúng đắn.  CB, ĐV muốn có phương pháp lãnh đạo tốt, có phong cách gần gũi quần chúng cần phải mở rộng dân chủ để phát huy sức mạnh tập thể.

Nhân dịp này, đ/c Bí thư cũng kêu gọi tập thể Chi bộ đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, cố gắng học tập rèn luyện nâng cao trình độ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Chi bộ TDH