Ban chấp hành Công đoàn HFIC

02/10/2014

Ban chấp hành Công đoàn HFIC nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 12 đồng chí:

 

 Đ/c Dương Thế Vũ
Chủ tịch
 Đ/c Phạm Thị Kim Xuân
Phó chủ tịch
Đ/c Phan Thị Sang
Ủy viên Ban Thường vụ 

 


 Đ/c Vũ Thị Hương Giang
Ủy viên Ban chấp hành
 Đ/c Phan Quỳnh Anh
Ủy viên Ban chấp hành
 Đ/c Nguyễn Mỹ Hương
Ủy viên Ban chấp hành

 

Đ/c Trần Lê Duy Sơn
Ủy viên Ban chấp hành
 Đ/c Vũ Xuân Tâm
Ủy viên Ban chấp hành
 Đ/c Dương Thanh Phong
Ủy viên Ban chấp hành

 


Đ/c Nguyễn Thị Xuân Thu
Ủy viên Ban chấp hành
Đ/c Trần Thị Bích Thu
Ủy viên Ban chấp hành
Đ/c Lê Mạnh Thư
Ủy viên Ban chấp hành

 

Ủy ban kiểm tra Công đoàn HFIC nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí:

 

Đ/c Phạm Thị Kim Xuân
Chủ nhiệm
 Đ/c Lý Hồng Phúc
Phó Chủ nhiệm

 

 

 Đ/c Trần Thanh Vân
Ủy viên
 Đ/c Bùi Quang Nhật
Ủy viên 
 Đ/c Trần Nguyễn Thanh Tân
Ủy viên