Hệ thống cơ sở Công đoàn HFIC

02/10/2014

Công đoàn HFIC gồm 17 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc:
  1. CĐCS Cơ quan Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố  Hồ Chí Minh.
  2. CĐCS Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết  Thành phố  Hồ Chí Minh.
  3. CĐCS Công ty TNHH MTV Quản lý – Kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh.
  4. CĐCS Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Thành phố Hồ Chí Minh.
  5. CĐCS Công ty cổ phần Công trình cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh.
  6. CĐCS Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn.
  7. CĐCS Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp -Thương mại Củ Chi.
  8. CĐCS Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật  Thành phố  Hồ Chí Minh.
  9. CĐCS Công ty cổ phần Cơ điện lạnh.
10. CĐCS Công ty cổ phần Cấp nước Kênh Đông.
11. CĐCS Công ty cổ phần Phát triển đô thị Sài Gòn – Tây Bắc.
12. CĐCS Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức.
13. CĐCS Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phồ Hồ Chí Minh.
14. CĐCS Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hồ Chí Minh.
15. CĐCS Quỹ Phát triển đất Thành phồ Hồ Chí Minh.
16. CĐCS Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và chuyên gia.
17. CĐCS Công ty cổ phần Dệt may Gia Định.