Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua 7 - Ban Tuyên giáo Thành ủy

07/12/2023
Ngày 07/12/2023, Cụm thi đua 7 - Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động, kết hợp về nguồn và sinh hoạt chuyên đề “Cán bộ Tuyên giáo làm tốt công tác an sinh xã hội” năm 2023 tại di tích lịch sử Đền Bến Dược, huyện Củ Chi.

Phát biểu khai mạc hội nghị tổng kết Cụm, đại diện Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng Công ty Samco, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023 đã khẳng định trong năm qua, các đơn vị trong Cụm đã có nhiều chương trình hoạt động hiệu quả, phát huy được vai trò của công tác tuyên giáo của Đảng và cán bộ làm công tác tuyên giáo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp; hội nghị nhằm tổng kết lại những kết quả đạt được, trao đổi, học tập, đúc kết kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện công tác tuyên giáo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo tại cơ sở trong thời gian tới.

Các đơn vị trong cụm thi đua đã thảo luận, báo cáo những mô hình, giải pháp nổi bật ở cơ sở, góp ý hoàn thiện báo cáo công tác Cụm năm 2023 và bình chọn đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó năm 2024.

Trong dịp này, các đơn vị trong Cụm thi đua 7 trao 20 suất học bổng bảo trợ học tập cho các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Củ Chi nhằm góp phần tiếp nối các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và thực hiện tốt chuyên đề "Cán bộ Tuyên giáo làm tốt công tác an sinh xã hội".

 

Các tin liên quan