Đảng bộ HFIC tuyên truyền, phát động Cuộc thi viết Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

14/10/2023
     Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/BCĐ35 ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 – 2024; để lan tỏa nội dung của Cuộc thi, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tuyên truyền, phát động Cuộc thi tại các Đảng ủy, Chi ủy và Chi bộ cơ sở; các Đoàn thể chính trị - xã hội cấp Công ty tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

      Nội dung Thể lệ, định hướng chủ đề tác phẩm dự thi được đăng tải trên Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ truy cập https://thanhuytphcm.vn/tin-tuc/tim-kiem/cuoc-thi-viet-chinh-luan-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-dau-tranh-phan-bac-cac-quan-diem-sai-trai-1491914272.

 

Các tin liên quan