Giới thiệu về Công đoàn TDH

27/10/2014
Công đoàn Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) được thành lập từ năm 1991. Công đoàn Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức chịu sự chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Ban Tổng Giám Đốc, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Quận Thủ Đức và Chi bộ Đảng Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức.
GIỚI THIỆU TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC (THUDUC HOUSE)

I. Giới thiệu chung:
 • Công đoàn Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) được thành lập từ năm 1991.
 • Công đoàn Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức chịu sự chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Ban Tổng Giám Đốc, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Quận Thủ Đức và Chi bộ Đảng Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức.
II. Mục tiêu hoạt động của Công đoàn:
 • Tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tổ chức triển khai các chủ trương công tác của Liên đoàn lao động Thành phố, Liên đoàn lao động Quận, Chỉ thị, Nghị quyết của Chi bộ Đảng.
 • Tham gia Xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, chế độ chính sách, pháp luật lao động, chế độ tiền lương, tiền thưởng và các quy định khác có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong Công ty;
 • Tham gia quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người Lao động. Tham gia thương lượng ký thỏa ước lao động tập thể ở cơ sở. Tham gia xây dựng nội quy lao động, quy chế dân chủ cơ sở và các quy định quy chế khác liên quan đến quyền lợi ích của người lao động.
 • Xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa Công đoàn cơ sở với Tổng Giám đốc Công ty để giải quyết những vấn đề có liên quan đến người lao động.
 • Tổ chức phong trào thi đua lao động giỏi, phong trào thi đua người tốt việc tốt, phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà, phong trào đảm bảo an toàn lao động, vận động đoàn viên Công đoàn - người lao động trong Công ty tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động Văn hóa, Văn nghệ, TDTTvà phòng chống tệ nạn xã hội.
 • Phát triển đoàn viên;  Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
III. Quá trình phát triển và quy mô:
 • Công đoàn Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức gồm có 06 Tổ Công đoàn với 100 đoàn viên.  Hiện Ban chấp hành Công đoàn gồm 05 thành viên.  Chị Lê Ngọc Châu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn.
Dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ nhiệt tình của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức, Công đoàn cơ sở Công ty luôn tích cực xây dựng tổ chức Công đoàn, xây dựng “Đội ngũ người lao động Đoàn kết, vững mạnh.  Công đoàn Công ty thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương chính sách của Liên đoàn lao động Thành phố và Liên đoàn lao động Quận.  Công đoàn cơ sở Thuduc House đã không ngừng quan tâm công tác giáo dục chính trị- tư tưởng cho cán bộ nhân viên; tổ chức các phong trào thi đua, TDTT, văn hóa văn nghệ, trên cơ sở chú trọng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; tạo điều kiện cho người lao động và gia đình tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, thông qua chương trình giao lưu dã ngoại, họp mặt Ngày hội gia đình, tham quan tìm hiểu lịch sử…, để cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng đơn vị văn hóa.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Công đoàn cơ sở Thuduc House còn tích cực tham gia quá trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường lao động, điều kiện làm việc, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người lao động; triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở Công ty, tạo điều kiện cho người lao động phát huy quyền làm chủ, thực hiện các chế độ, chính sách bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.  Đặc biệt, góp sức cùng Ban lãnh đạo Công ty, Công đoàn cơ sở không ngừng tuyên truyền vận động người lao động thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội thông qua hoạt động chung tay góp sức với Thành phố trong công tác xã hội hóa vì người nghèo, đóng góp ủng hộ các chương trình đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo; xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa... được Thành phố ghi nhận và đánh giá cao.

IV. Các thành tích tiêu biểu:
 • Bằng khen của Liên đoàn lao động Quận Thủ Đức năm 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999 – 2000.
 • Bằng khen của LĐLĐ TP Hồ Chí Minh vì  đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức   xây dựng và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 1993-1997.
 • LĐLĐ TP Hồ Chí Minh tặng Cờ vì thành tích vững mạnh xuất sắc năm 1998.
 • Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ vì thành tích vững mạnh, có phong trào thi đua xuất sắc nhất năm 1998.
 • Bằng khen của LĐLĐ TP Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức hoạt động công đoàn năm 1999 – 2000.
 • Bằng khen của LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh vì đã có nhiều thành tích trong công tác vận động nữ CNVC-LĐ 5 năm (1996-2000).
 • Bằng khen của LĐLĐ TP Hồ Chí Minh vì đã đạt thành tích cao trong hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Công Đoàn.
 • Bằng khen của Liên đoàn lao động Quận Thủ Đức vì thành tích xuất sắc trong vận động xây dựng quỹ học bổng-Nguyễn Đức Cảnh 5 năm (1994-1999).
 • Liên đoàn lao động - Công An quận Thủ Đức tặng cờ vì thành tích cao trong Hội thi lái xe năm 1999.
 • Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn năm 1999.
 • LĐLĐ TP. HCM tặng cờ vì thành tích vững mạnh xuất sắc năm 2001.
 • Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen CĐCS Cty CP PTN Thủ Đức đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động.
 • LĐLĐ TP. HCM tặng bằng khen CĐCS Cty CP PTN Thủ Đức đã có thành tích tổ chức xây dựng và hoạt động công đoàn xuất sắc năm 2002 – 2003.
 • LĐLĐ Thành phố tặng Bằng khen CĐCS Cty CP PTN Thủ Đức đã có thành tích tổ chức, xây dựng và hoạt động công đoàn xuất sắc nhiệm kỳ (1998 - 2003).
 • LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho Cty CP PTN TĐ đã có  thành tích trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh từ năm 2000-2003.
 • LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh tặng bằng khen đã có  thành tích trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2000-2004.
 • Giấy khen Cty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức đạt thành tích: Chấp hành tốt về lao động - thương binh xã hội, báo cáo thống kê, bảo hiểm xã hội và hoạt động công đoàn năm 2005.
 • LĐLĐ Thành phố tặng Bằng khen CĐCS Cty CP PTN Thủ Đức đã có thành tích xây dựng và phát triển học bổng Nguyễn Đức Cảnh tại cơ sở từ năm 1994 – 2009.
 • Liên Đoàn Lao Động Thành phố tặng cờ thi đua cho CĐCS Cty CP PTN Thủ Đức đạt vững mạnh xuất sắc năm 2010.
 • LĐLĐ TP tặng Bằng khen CĐCS Cty CP PTN Thủ Đức đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và XD tổ chức công đoàn vững mạnh từ năm 2008 - 2011.
 • LĐLĐ TPHCM tặng bằng khen CĐCS Cty CP PTN Thủ Đức đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động Công đoàn vững mạnh năm 2011.
 • Liên Đoàn Lao Động Quận Thủ Đức công nhận Công đoàn Cty CP PTN Thủ Đức đạt Vững mạnh xuất sắc năm 2012 – 2013
 • Liên Đoàn Lao Động Quận Thủ Đức tặng Giấy khen CĐCS Cty CP PTN Thủ Đức đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động CĐCS vững mạnh năm 2012 - 2013.
Lê Ngọc Xuân
(CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC)

Các tin liên quan