Dâng hoa tại phòng tưởng niệm Bác Hồ và tham quan triển lãm không gian Văn hóa Hồ Chí Minh

27/09/2023
Ban Thường vụ Công Đoàn Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) phối hợp với CĐCS Quỹ Phát triển Đất Thành phố Hồ Chí Minh (LAFU) tổ chức dâng hoa và tham quan Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh.

 

Sáng 27/9/2023, Ban Thường vụ Côgn Đoàn Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) phối hợp với Công Đoàn CS Quỹ Phát triển Đất Thành phố Hồ Chí Minh (LAFU) tổ chức đoàn đến dâng hoa tại phòng tưởng niệm Bác Hồ và tham quan triển lãm không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Cung Văn hóa Lao động Thành phố. Biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của Dân tộc, đoàn viên và CNVC-LĐ hệ thống HFIC nguyện cống hiến hết sức mình để thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị. 

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Cung văn hóa lao động Thành phố. 

Đoàn cũng tham quan triển lãm “Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh - Niềm tin của Người lao động” với 9 cụm hình ảnh, hơn 200 bức ảnh những thành quả, hoạt động tiêu biểu của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Thành phố trong trong 5 năm qua, kết quả về thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, của đoàn viên, CNCV-LĐ; đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp nhận thức pháp luật trong đoàn viên, CNVC-LĐ; đổi mới và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; Tháng Công nhân…

MỘT SỐ HÌNH ẢNH 

 

 

 

 

 

 

 Phạm Thị Kim Xuân

Các tin liên quan