Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 300 cán bộ Công đoàn cơ sở

05/10/2020
Vào ngày 02, 03 tháng 10 năm 2020, tại Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hồ Chí Minh,
số 07 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Công đoàn Công ty Đầu Tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (Công đoàn HFIC) tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 300 cán bộ Công đoàn cơ sở (CĐCS).
 
  

 Bà Nguyễn Phan Bảo Khuyên - Báo cáo viên LĐLĐ TP tập huấn nghiệp vụ  

 

  
 Thảo luận về thương lượng thỏa ước lao động tập thể 

 
 
 Gầm 300 Cán bộ CĐCS tập huấn dự tập huấn trong ngày 02,03 tháng 10 năm 2020
 
Thông qua lớp tập huấn, giúp cho đội ngũ cán bộ CĐCS được trang bị kiến thức mới, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và các quy định pháp luật liên quan đến đoàn viên, người lao động. Trọng tâm là tìm hiểu Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ 01/01/2021, hướng dẫn thương lượng, ký kết và chấm điểm thỏa ước lao động tập thể. Từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của CĐCS nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của các cấp Công đoàn trong tình hình mới, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh.
 
Duy Sơn 

Các tin liên quan