ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY GIA ĐỊNH

15/07/2020
Đại hội Công đoàn Công đoàn cơ sở Công đoàn Công ty cổ phần Dệt may Gia Định lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 -2022 diễn ra ngày 11/07/2020.

Đại hội xác định đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh.
Đại hội Công đoàn cơ sở là sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên và người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn cơ sở tại Công ty. Tại đại hội có 75 đại biểu được triệu tập, đại diện cho hơn 1.650 đoàn viên.
Đại hội đã tiến hành thảo luận, thông qua Báo cáo tổng kết và kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ lâm thời, đồng thời các đại biểu dự Đại hội đã thảo luận nhiệm vụ chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 -2022 như Phát triển đoàn viên công đoàn đạt ít nhất 90% trên tổng số lao động; Hàng năm giới thiệu ít nhất 06 đoàn viên ưu tú cho Đảng; 100% Cán bộ Công đoàn được cử đi bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ; 100%  người lao động được tiếp cận kiến thức về Luật lao động, Luật công đoàn; Hàng năm các CĐCS thành viên phối hợp với đoanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động. Gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại, ký kết hoặc ký bổ sung thỏa ước lao động tập thể; Vận động ít nhất 70%  đoàn viên nữ đăng ký tham gia phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Hàng năm CĐCS phối hợp với doanh nghiệp phát động ít nhất 1 phong trào thi đua tăng thu nhập, tăng năng suất, đồng thời thông qua phong trào thi đua kết hợp với việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Vận động và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh hàng năm cho con người lao động khó khăn. Hằng năm xem xét và ký đảm bảo ít nhất 10% người lao động được vay quỹ CEP.

 

 Ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2020 - 2022

 

 Đồng chí Đoàn Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy GIDITEX chỉ đạo Đại hội


Đồng chí Dương Thế Vũ - Chủ tịch Công đoàn HFIC chỉ đạo Đại hội

 

 Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2020 - 2025


Đoàn chủ tịch Đại hội CĐCS


Lễ chào cờ

Duy Sơn


Các tin liên quan