Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn HFIC

03/02/2021
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện Công văn số 342/LĐLĐ ngày 12/06/2020 của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (LĐLĐ TP) về việc kéo dài nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn đến năm 2022. Ngày 27/01/2020, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (Công đoàn HFIC) tiến hành Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần I, tổng kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn HFIC năm 2020.
Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần I. Báo cáo tập trung đánh giá những kết quả đạt được cũng như những thuận lợi, khó khăn của Công đoàn HFIC trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết, tìm ra nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đã đề ra đến năm 2022. Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe những ý kiến phát biểu chỉ đạo, đóng góp những giải pháp của đại diện Ban thường vụ LĐLĐ TP, Đảng ủy HFIC cho các hoạt động của Công đoàn để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vị thế của tổ chức Công đoàn.
  
 Đ/c Lương Quốc Chiến - Phó Bí thư TT Đảng ủy HFIC phát biểu trong Hội nghị
 
  
 Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Liên - Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ TP phát biểu trong Hội nghị
 
Trong thời gian tới, Công đoàn HFIC tiếp tục khẳng định nhiệm vụ trọng tâm: 
     1. Tiếp tục xây dựng lực lượng CNVC-LĐ giỏi tay nghề, vững chuyên môn, có bản lĩnh chính trị theo tinh thần Nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 38 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. 
     2. Tham gia và vận động CNVC-LĐ, đoàn viên Công đoàn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong giai đoạn 2020- 2025. Đặc biệt, là các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh cải cách hành chính.
     3. Nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVC-LĐ; thiết thực chăm lo lợi ích của CNVC-LĐ; Phát huy dân chủ trong doanh nghiệp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho CNVC-LĐ trên cơ sở tăng năng suất lao động.
 
 
 Đại biểu dự Hội nghị tổng kết
 
Qua 5 năm hoạt động, Công đoàn HFIC nổ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Được LĐLĐ TP tặng Cờ thi đua năm 2015, 2019, tặng Bằng khen năm 2016, 2017, 2018, 2020; Được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen năm 2019. 
Qua Hội nghị Công đoàn HFIC tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”; Trao tặng Cờ và Bằng khen của LĐLĐ TP cho 16 tập thể và cá nhân; Trao tặng Giấy khen Công đoàn HFIC cho 20 tập thể và 39 cá nhân tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc. 
 
  

Trao  Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho

đ/c Lâm Hoài Anh - Phó Tổng giám đốc Công ty HFIC

 
  

 Trao Bằng khen LĐLĐ TP cho tập thể Công đoàn HFIC  

 
  
  Trao Cờ LĐLĐ TP cho các tập thể 
 
  
 Trao Bằng khen LĐLĐ TP cho các cá nhân  
 
Duy Sơn 
Các tin liên quan