Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2016

27/07/2016
Ngày 26/ 7/ 2016, Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2016 và sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016.

Tham dự hội nghị có sự hiện diện của Đồng chí: Vĩnh Toàn - Ủy viên BTV Công đoàn Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và 90 đại biểu đại diện cho hơn 330 người lao động của công ty.


  

 

Nghi thức chào cờ khai mạc 

 Trong bài phát biểu khai mạc, Đ/c: Lê Hữu Châu-Tổng Giám đốc đã nhấn mạnh việc phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động; tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động. Thông qua thực hiện dân chủ trực tiếp tại Hội nghị người lao động xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần phòng ngừa và hạn chế tranh chấp lao động; thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đồng thời tạo điều kiện cho người lao động thể hiện tính dân chủ, trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp, các biện pháp đảm bảo ATLĐ-VSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiếp tục thực hiện khẩu hiệu hành động “ Kỷ cương - năng suất - chất lượng -  hiệu quả” và “Đồng tâm - hiệp lực, vượt khó - thành công”. 

 

 

Đ/c: Lê Hữu Châu-Tổng Giám đốc

Phát biểu khai mạc và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 

 Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua Thỏa ước lao động tập thể; Nội quy lao động và một số quy chế có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động như: Quy chế thực hiện dân chủ; quy chế tuyển dụng và đào tạo lao động; quy chế nâng lương; quy chế quản lý và sử dụng quỹ tiền lương; quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi; quy chế tổ chức hội nghị và đối thoại định kỳ và quy định đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của người lao động. Báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và xây dựng kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2016. Đồng thời biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu, mục tiêu chính của công ty trong năm 2016. Bầu và giới thiệu 75 đại biểu đại diện cho người lao động tham gia đối thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động và người lao động năm 2016.

 

  

Đ/c: Phạm Ngọc Thành - Chủ tịch công đoàn Công ty

Báo cáo một số vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động

Cũng như một số kiến nghị của người lao động đề nghị Tổng Giám đốc giải đáp 

 

Một số hình ảnh của Hội nghị

 

Đ/c: Trần Minh Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tham gia ý kiến định hướng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty 

 

Đ/c: Tạ Thị Hồng Tâm – Thành viên Hội đồng quản trị

Tham gia ý kiến góp ý cho các quy chế quản lý nội bộ  

 

Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty

Ký kết thỏa ước lao động tập thể 

 


 Văn nghệ chào mừng hội nghị 

 

                                                                                            Dương Đắc Chí

 

Các tin liên quan