Kỷ niệm 87 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt nam (28/7/1929 – 28/7/2016)

28/07/2016
Sáng nay, ngày 28/7/2016 Công đoàn Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tham gia dâng hoa tại Tượng Đài Chỉ tịch Hồ Chí Minh nhân Kỷ niệm 87 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2016)

Một số hình ảnh tại buổi dâng hoa

 

 
 
 
 

 Tin Ảnh: Vĩnh Toàn – Quang Minh

Các tin liên quan